Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

Wystawa czasowa "Żydzi w Wojsku Polskim"

Wystawa Żydzi w Wojsku Polskim jest wystawą planszową złożoną z ponad 20 bogato ilustrowanych roll-upów. W sposób ciekawy i przystępny przedstawia wkład ludności żydowskiej mieszkającej na ziemiach polskich w działalność wojskową i niepodległościową na rzecz Państwa Polskiego. 


Zwiedzający poznać może historię polskich Żydów i ich czynu zbrojnego od momentu wybuchu insurekcji kościuszkowskiej, aż po II wojnę światową. Wymienione są najważniejsze wydarzenia i postacie związane z militarną działalnością ludności wyznania mojżeszowego, oraz podkreślony ich wkład w narodowe dzieje Polaków. Duża część wystawy poświęcona jest też żydowskiemu ruchowi oporu w czasie II wojny światowej i jego związków z Polskim Państwem Podziemnym i strukturami konspiracyjnymi. Tym samym wystawa ma także podkreślić podwójną świadomość Żydów mieszkających na ziemiach polskich. Z jednej strony silna była w nich tożsamość narodowa i religijna, z drugiej zaś poczucie wierności i przynależności do polskiego społeczeństwa, za czym szła chęć walki o wolność i obronę terytorium Polski. Czyni to z wystawy materiał prezentujący nie tylko militarne zaangażowanie Żydów, ale próbuje odpowiedzieć na pytania związane z kwestiami świadomościowymi i tożsamościowymi.

Autor: A. Kamiński
« powrót do góry