Polski English Przedź do profilu MTN

Prelekcje i warsztaty (rok szkolny 2016/2017)

 

Niedźwiedź Wojtek – żołnierz II Korpusu Polskiego

(od V klasy SP, 30 zł od grupy, 75 minut)

Celem zajęć jest pokazanie historii niezwykłego niedźwiedzia, który został żołnierzem II Korpusu Polskiego w stopniu kaprala. Uczestnicy zajęć poprzez odkrywanie, naukę i zabawę poznają historię Wojtka -  PRAWDZIWEGO ŻOŁNIERZA!!!.

Uwaga !!! Istnieje możliwość przeprowadzenia uproszczonej wersji tych zajęć  dla klas I-IV SP – Przygody niedźwiedzia Wojtka.

Miejsce: siedziba główna Muzeum ul. Gdańska 13.

 

Dzień z polskim bohaterem

(od V klasy SP, 30 zł od grupy, 45-60 minut)

Pod tym hasłem kryją się dwa spotkania z postaciami historycznymi, które miały swój udział w kreowaniu postaw patriotycznych: Tadeusz Kościuszko i Józef Piłsudski. W czasie takich zajęć możemy poznać przyczyny, dla których te a nie inne postaci zasłużyły na miano bohatera narodowego.

Uwaga: w okresie wiosenno-letnim zajęcia o Tadeuszu Kościuszko łączone są ze spacerem na Plac Wolności, a zajęcia o Józefie Piłsudskim kończą się spacerem pod kamienice na ul. Wschodniej 19, w której w latach 1899-1900 mieszkał nasz bohater.

Zajęcia stworzone są w dwóch wersjach. Pierwsza w elementami warsztatów, jest przeznaczona dla szkół podstawowych, a druga w formie lekcji muzealnej lub prelekcji, jest przeznaczona dla młodzieży i dorosłych.

W przypadku młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych odbywają się również prelekcję o księciu Józefie Poniatowskim i Piotrze Wysockim.

Miejsce: Siedziba Główna Muzeum ul. Gdańska 13.

 

A żołnierze chwytają za broń

(od 13 lat, 30 zł od grupy, 45 minut)

Prezentacja broni białej i palnej, którą wykorzystywali żołnierze i powstańcy polscy w walce o niepodległość, jak również i polskich mundurów. Widz będzie miał możliwość zapoznania się z ewolucją, wadami i zaletami wybranych rodzajów broni.

Miejsce: Siedziba Główna Muzeum ul. Gdańska 13.

 

Rewolucja 1905-1907

(gimnazjum-liceum, 30 zł od grupy, 60 minut)

Rewolucja 1905-1907 była wydarzeniem tragicznym ale też doniosłym w dziejach naszego miasta. Dziś standardem jest 8 godzinny dzień pracy, wolne weekendy, obowiązek szkolny. Na zajęciach opowiadamy o czasach, w których trzeba było walczyć o godne życie, o rozwoju Łodzi przemysłowej, walki o edukację i język polski, skrócenie dnia pracy.  Nie zabraknie też historii rodem z westernów, o wybuchach, zamachach, pościgach, oraz …. miłości. Czy wiesz, który z prezydentów Polski II Rzeczypospolitej zajmował się podczas Rewolucji 1905-1907  produkcją bomb?

Zajęcia stworzone są w dwóch wersjach. Pierwsza w zadaniami i zagadkami, jest przeznaczona dla szkół podstawowych [klasy V-VI], a druga w formie lekcji muzealnej lub prelekcji, jest przeznaczona dla młodzieży i dorosłych.

Miejsce: siedziba główna Muzeum ul. Gdańska 13.

 

Więzienie przy Gdańskiej w trzech epokach – różnice i podobieństwa

(od 13 lat, 30 zł od grupy, 45-60 minut)

Lekcja prowadzona jest z wykorzystaniem wystawy stałej: „Więzienie przy Długiej (Gdańskiej) w Łodzi 1885-1953”, ma na celu ukazać w jakich warunkach odsiadywali swoje wyroki łodzianie i nie tylko min. Józef Piłsudski. W czasie zajęć uczestnikom zostaną pokazane artefakty więźniów, które udało się nam zgromadzić w różnych kontekstach. Były to w dużej części własnoręcznie wykonane przedmioty, bardzo ułatwiające funkcjonowanie  w więziennych realiach. Uczeń tutaj dowie się, do czego służyły te przedmioty w życiu codziennym więźnia.

Miejsce: Siedziba Główna Muzeum ul. Gdańska 13.

 

Jak feniks z popiołów – odrodzenie Rzeczypospolitej po I Wojnie Światowej

(od 13 lat, 30 zł od grupy, 60 minut)

Będzie to opowieść o drodze do suwerenności i niepodległości, którą podążali rodacy podzieleni między trzech zaborców. Drodze, jaką musiały przebyć Legiony. Lekcja w oparciu o część wystawy "Drogi do Niepodległej 1791-1921" prezentującą omawiany okres, dzięki bezpośredniemu obcowaniu z eksponatami muzealnymi sprawi, iż stanie się znacznie bardziej atrakcyjna i przystępna niż ta odbywana w szkolnych ławkach.

Miejsce: Siedziba Główna Muzeum ul. Gdańska 13.

  

Powstanie styczniowe

(od 13 lat, 30 zł od grupy, 45-75 minut)

Zajęcia prowadzone w oparciu o ciekawą prezentację multimedialną oraz część eksponatów znajdujących się na wystawie "Drogi do Niepodległej 1791-1921" w MTN. Opowiada o działaniach zbrojnych toczonych w ramach powstania styczniowego 1863-1864.

Miejsce: Siedziba Główna Muzeum ul. Gdańska 13.

 

 Powstanie Listopadowe

(od 13 lat, 30 zł od grupy, 45-75 minut)

Zajęcia prowadzone w oparciu o prezentację multimedialną oraz część eksponatów znajdujących się na wystawie stałej „Drogi do Niepodległej 1791-1921” Opowiada o genezie powstania oraz o działaniach zbrojnych toczonych w latach 1830-1831.

Miejsce: Siedziba Główna Muzeum ul. Gdańska 13.

 

Kilka słów o Rzeczpospolitej w okresie tworzenia Konstytucji 3 Maja

(od 13 lat, 30 zł od grupy, 45-75 minut)

Proponowana zajęcia odbywają się w oparciu o prezentację multimedialną, mówiącą o sytuacji Rzeczpospolitej w latach 1772 - 1793, jej problemach zewnętrznych i wewnętrznych, procesie tworzenia samego dokumentu, a także dalszych losach jego i jego twórców. Bogato ilustrowany pokaz, zawierający dodatkowo liczne mapy oraz wykresy pozwoli młodemu historykowi lepiej zrozumieć ten burzliwy okres w dziejach naszego Narodu. Rozszerzeniem tych zajęć, będzie również analiza dzieła Jana Matejki pt. "Konstytucja 3 maja" mająca na celu pełniejsze zrozumienie kompozycji tego obrazu.

Miejsce: Siedziba Główna Muzeum ul. Gdańska 13.

 

Polskie symbole narodowe (warsztaty z elementami prelekcji)

(5 -12 lat, 30 zł od grupy, 75 minut)

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się dlaczego Polska Flaga jest biało-czerwona, skąd się wziął Orzeł Biały i dlaczego „Mazurek Dąbrowskiego” został Naszym hymnem narodowym.

Miejsce: Siedziba Główna Muzeum ul. Gdańska 13.

 

Artur Grottger. Malarz Powstania Styczniowego (warsztaty z elementami prelekcji)

(klasy V-VI szkoły podstawowej oraz klasy gimnazjalne, 30 zł od grupy, do 90 minut)

Artur Grottger – kolega Jana Matejki, XIX-wieczny portrecista i malarz podejmujący tematykę patriotyczną m.in. dotyczącą Powstania Styczniowego. Najbardziej znany z  cykli rysunków „Polonia”, „Lithuania” czy „Wojna” wykonywanych na ciemnożółtym kartonie za pomocą białej i czarnej kredki. Uczestnicy zajęć zapoznają się z twórczością artysty, historią Powstania Styczniowego, a także spróbują swych sił na warsztatach plastycznych, naśladując technikę artysty.

Miejsce: Siedziba główna Muzeum ul. Gdańska 13.

 

Dzień z Janem Matejką (warsztaty z elementami prelekcji)

(od III klasy SP, 30 zł od grupy, 75 minut)

Te zajęcia to świetna okazja do poznania życia i twórczości najsłynniejszego polskiego artysty-plastyka, którego dzieła o tematyce historycznej mają wyraz patriotyczny. Poznanie obrazów Jana Matejki może stać się doskonałym elementem kształtowania świadomości narodowej młodego Polaka.

Miejsce: Siedziba Główna Muzeum ul. Gdańska 13.

 

Polskie święta narodowe

(od III klasy SP, 30 zł od grupy, 45 - 60 minut)

Pod tym hasłem kryją się dwa zajęcia poświęcona najważniejszym polski świętom narodowym.: Święto 11 Listopada i Święto 3 Maja – na tych zajęciach znajdziesz odpowiedź na następujące pytania: jakie wydarzenia są związane z tymi świętami, dlaczego dla naszego państwa tak ważny są te dwa dni i co wspólnego z tym wszystkim ma ostatni król polski Stanisław August Poniatowski oraz marszałek Józef Piłsudski.

Zajęcia stworzone są w dwóch wersjach. Pierwsza w formie warsztatów, jest przeznaczona dla szkół podstawowych, a druga w formie lekcji muzealnej lub prelekcji, jest przeznaczona dla młodzieży i dorosłych.

Miejsce: Siedziba Główna Muzeum ul. Gdańska 13.

 

INTERAKTYWNE SPACERY EDUKACYJNE

Uczniów szkół ponadpodstawowych chcemy zachęcić do zapoznania się z dziejami  byłego getta żydowskiego za pomocą interaktywnych spacerów edukacyjnych. Uczestnicy otrzymują w czasie spacerów w specjalnie przygotowanych zeszytach (z tekstami, wspomnieniami, fotografiami) podstawowe informacje o instytucjach getta, osobach tam pracujących oraz budynkach, gdzie te urzędy się mieściły. Młodzież spacerując po terenach byłego getta ma okazję zapoznać się z informacjami merytorycznymi, niejako <naocznie> zaznajomić się z miejscami opisywanymi w okupacyjnych dokumentach i relacjach. Wykonując polecenia zawarte w zeszytach uczniowie utrwalają nabytą wiedzę. Liczymy, że ta nowa forma działalności St. Radegast – uaktywni kontakty z łódzką młodzieżą szkolną. Oferujemy 2 trasy spacerów edukacyjnych:

-Spacer śladami niemieckiej policji w getcie

-Spacer śladami getta łódzkiego (Kuźnia Romów, obóz dla dzieci i młodzieży przy ul.Przemysłowej, Stacja Radegast)

 Miejsce: Oddział Stacja Radegast, al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt-Getto 12

 

Kontakt:

 

Siedziba Główna Muzeum:

Kamila Lutek-Urbaniak

tel. 42 632 71 12

e-mail: edukacja@muzeumtradycji.pl

 

Oddział Martyrologii Radogoszcz:

 Joanna Sporczyk-Moskal

 tel. 42 655 36 66

 e-mail: j.sporczyk@muzeumtradycji.pl

 

Oddział Stacja Radegast:

Grzegorz Wróbel, Sławomir Gawlik

tel. 42 291 36 27

e-mail:radegast@muzeumtradycji.pl

« powrót do góry