Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

Projekt Edukacyjny "Opowieści o Irenie Sendlerowej"

Uwaga !!! rekrutacja do udziału w projekcie została zakończona z dniem  23.03.2018 r., ponieważ osiągnęliśmy limit 25 zgłoszonych klas.

 

Zapraszamy do Udziału w Projekcie Edukacyjnym

"Opowieści o Irenie Sendlerowej"

 

na zgłoszenia klas i kółek historycznych czekamy do dnia 30.03.2018 r.

 Formularz zgłoszeniowy >>>

Partnerzy:

- Widzewskie Domy Kultury

- Wydawnictwo Literatura


Patroni medialni:

- TVP Łódź

- Radio Łódź

- TuŁódź.com

- CzasDzieci.pl


Patroni honorowi:

- Rzecznik Praw Dziecka

- IPN Oddział w Łodzi

- Archidiecezja Łódźka

- Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

- Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 

O projekcie

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i Wydawnictwo Literatura postanowiły podjąć próbę przybliżenia dzieciom i młodzieży trudnego zagadnienia związanego z wojną. Z racji tego, iż z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej, to właśnie ta postać stała się bohaterką naszego wspólnego projektu. Zainspirowała nas do wspólnego działania najnowsza książka Wydawnictwa Literatura Listy w butelce opowieści o Irenie Sendlerowej, która stanie się punktem wyjściowym w realizacji opisywanego projektu. Książka ta opowiada o okolicznościach zamknięcia ludności żydowskiej w gettach, jej Zagładzie oraz o tym, jak pewna kobieta, mamy tu na myśli Irenę Sendlerową, postanowiła zmienić świat ratując żydowskie dzieci przed śmiercią. Projekt ma dwa główne cele. Pierwszy to pokazanie okrucieństwa wojny i przybliżenie uczestnikom projektu przykładów odważnych ludzi, którzy w trudnych czasach ratowali innych często ryzykując własne życie. Drugi to propagowanie czytelnictwa wśród młodych Polaków.

 

Koordynator:

Kamila Lutek-Urbaniak (Kierownik Działu Edukacyjnego – Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

 

Informacje ogólne:

  • Organizatorzy projektu: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Wydawnictwo Literatura, Widzewskie Domy Kultury

  • Celem projektu jest popularyzacja historii i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz budowanie postaw prospołecznych i pro obywatelskich.

  • Projekt kierowany jest do dwóch kategorii wiekowych:

a) Klasy III-V Szkoły Podstawowej

b) Klasy VI-VII Szkoły Podstawowej i gimnazjum

  • Realizacja projektu: 6 marzec – 13 czerwiec 2018 r.

  • Uroczyste podsumowanie projektu planowane jest na 13 czerwca 2018 r. godz. 10.00

(Z uwagi na ograniczenia lokalowe w wydarzeniu będą mogli uczestniczyć nauczyciele z pięcioosobową delegacją uczniów)

 

Zgłoszenia do Projektu:

Rejestracja do udziału w projekcie odbywa się poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa Organizatorowi drogą mailową: k.lutek@muzeumtradycji.pl  lub poprzez złożenie zgłoszenia osobiście w siedzibie Muzeum ul. Gdańska 13 w Łodzi – Dział Edukacyjny

Obowiązuje rejestracja poprzez wypełnienie i dostarczenie załączonego formularza >>>

Formularz wypełnia nauczyciel i zgłasza nim do udziały w projekcie konkretną klasę lub kółko historyczne.

Uwaga!!! Zgłoszenia przyjmowane są do końca marca 2018 r. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, jeśli w terminie wcześniejszym niż 30 marca liczba zgłoszonych klas i kółek historycznych przekroczy 25.

 

Etapy realizacji projektu:

1. Etap I – poznajemy książkę Listy w butelce opowieści o Irenie Sendlerowej

Ten etap będzie realizowany od dnia 6 kwietnia 2018 r. w przestrzeni szkolnej. Nauczyciel, który zgłosił swoją klasę lub kółko historyczne będzie miał za zadanie zapoznać uczniów z treścią książki. W celu realizacji tego zadania w dniach 26 marca – 6 kwietnia w godz. 8.00-15.00 należy odwiedzić muzeum (ul. Gdańska 13 – Dział Edukacyjny), aby odebrać egzemplarz książki (książki będą wydawane przez Kamile Lutek-Urbaniak, a w przypadku jej nieobecności Grzegorza Wróbla lub Opiekunki Ekspozycji) Każda zgłoszona klasa i kółko historyczne otrzyma jeden gratisowy egzemplarz książki.

2. Etap II – warsztaty i zajęcia historyczne w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi (siedziba główna ul. Gdańska 13)

Ten etap będzie realizowany w okresie 16 kwietnia – 30 maja 2018 r. i z każdym nauczycielem indywidualnie będzie ustalony termin wizyty w Muzeum.

Na tym etapie:

  • I kategoria wiekowa (klasy III-V SP) będzie miała warsztaty historyczne Losy Ireny Sendlerowej. Opowieść o życiu w getcie i ratowaniu dzieci. Przewidziany czas warsztatów: 75 minut

  • II kategoria wiekowa (klasy VI-VII SP i Gim.) będzie miała zajęcia historyczne "W getcie nie ma dzieci – są mali Żydzi” i warsztaty "Irena Sendlerowa – Sprawiedliwa wśród Narodów Świata". Przewidziany czas: zajęcia historyczne 45 minut + warsztaty 45 minut = 90 minut. Zajęcia historyczne odbywać się będą wokół makiety Litzmannstadt - Getto, która od 16 kwietnia będzie dostępna w siedzibie głównej Muzeum.

 

Konkursy towarzyszące projektowi:

  • Konkurs plastyczny – Wykonaj własnoręcznie maskotkę dla dziecka z getta. Po trzech wykonawców wybranych prze Jury maskotek z obu kategorii wiekowych otrzyma dyplomy i nagrody książkowe. Twórcy maskotek będą mieli możliwość w dniu 29 sierpnia złożyć je pod tablicą Dzieci Getta Łódzkiego, w ten sposób nastąpi symboliczne przekazanie ich prawdziwym adresatom. Regulamin konkursu tutaj >>> 

  • Konkurs literacki – Napisz List do Ireny Sendlerowej. Konkurs kierowany jest do II kategorii wiekowej (klasy VI-VII SP i Gim) Trzech autorów najlepszych listów otrzyma dyplomy i nagrody książkowe. Regulamin konkursu tutaj >>>

Uwaga !!! W przypadku obu konkursów na prace czekamy w okresie 1-25 maja 2018 r. Prace należy nadsyłać na adres: MTN w Łodzi ul. Gdańska 13 90-706 Łódź z dopiskiem Dział Edukacyjny lub składać osobiście w Dziale Edukacyjnym.

Prace konkursowe w obu przypadkach muszą zawierać podane bardzo czytelnie informacje:

a) Nazwę konkursu

b) Tytuł pracy

c) Pełne imię i nazwisko autora pracy

d) Klasa

e) Nazwę i adres szkoły

f) Imię i nazwisko opiekuna (nauczyciel nadzorujący)

g) Kontakt do opiekuna (e-mail)

Wyniki konkursów zostaną ogłoszone na uroczystym podsumowaniu projektu – 13 czerwca 2018 r. godz. 10.00

 

Kontakt:

Dział Edukacyjny (siedziba główna MTN w Łodzi)

Tel. (42) 632 71 12

e-mail: edukacja@muzeumtradycji.pl

Osoba odpowiedzialna: Kamila Lutek-Urbaniak k.lutek@muzeumtradycji.pl

 

 

« powrót do góry