Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

Konkurs wiedzy o Litzmannstadt Getto

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi serdecznie zaprasza do udziału w VII edycji Konkursu wiedzy o Litzmannstadt Getto

Dla trzech najlepszych osób przewidziane cenne nagrody

Kto się z tym zmierzy?

 

Szkoły mogą zgłaszać się do konkursu do dnia 23 marca 2018 r.

Formulasz zgłoszeniowy tutaj >>>

I etap konkursu (szkolny) - 29 marca 2018 r.

II etap kokursu (ogólnołódźki) - 12 kwietnia 2018 r.

 

Regulamin VII edycji Konkursu wiedzy o Litzmannstadt Getto

 

Organizator - Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi - Oddział Stacja Radegast


Adresat Konkursu - Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych


Cele Konkursu

- budzenie zainteresowania historią najnowszą

- podnoszenie poziomu wiedzy o historii Litzmannstadt Getto

- kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji

- kształtowanie prawidłowej postawy moralnej młodzieży i uświadomienie potrzeby pokojowej koegzystencji między narodami.


Przedmiot Oceny Konkursowej

Konkurs dotyczy wybranych zagadnień z dziejów Litzmannstadt-Getto.


Zalecana literatura

 1. Baranowski J., Łódzkie Getto 1940-1944. Vademecum, Łódź 2009,

 2. Löw A., Getto łódzkie/Litzmannstadt Getto. Warunki życia i sposoby przetrwania, Łódź 2012,

 3. Podolska J., Litzmannstadt-Getto. Ślady. Przewodnik po przeszłości, Łódź 2004,

 4. Spacerownik. Łódź Żydowska pod red. Joanny Podolskiej, Łódź 2009,  pobierz >>>

 5. I skrzypce przestały grać…Obóz cygański 1941-1942, Łódź 2009, folder do wystawy czasowej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, pobierz >>>

 6. Litzmannstadt Getto 1940-1944, Łódź 2014, folder do wystawy stałej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.  pobierz >>>

 

Literatura dodatkowa

 1. Fenomen getta łódzkiego pod red. Pawła Samusia, Wiesława Pusia.

 2. Kronika Getta Łódzkiego/Litzmannstadt Getto 1941-1944, t. I, Łódź 2009.

 3. Kronika Getta Łódzkiego/Litzmannstadt Getto 1941-1944, t. II, Łódź 2009.

 

Struktura i przebieg Konkursu

 

Konkurs jest organizowany w dwóch etapach

Etap I – Szkolny

- uczniowie rozwiązują test, który zawiera 15 pytań dostarczonych przez organizatora do szkoły w dniu konkursu

- do II etapu zostanie zakwalifikowanych dwóch uczniów z każdej szkoły, którzy zdobędą największą ilość punktów.

- w przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwóch lub więcej uczestników przy pisaniu testu, będą rozwiązywać dodatkowy zestaw pytań.

Etap II – Ogólnołódzki

- uczniowie rozwiązują test, który zawiera 25 pytań

- testy są opracowane na dwóch poziomach: dla reprezentantów ze szkół podstawowych oraz z gimnazjum i dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.

- w przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwóch lub więcej uczestników będą przeprowadzone dodatkowe eliminacje polegające na rozmowie sprawdzającej.

- sześciu najlepszych uczniów ze szkół podstawowych oraz z gimnazjum i sześciu najlepszych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych zakwalifikuje się do kolejnej części Konkursu, w której będą odpowiadać na pytania opracowane przez pracownika merytorycznego Oddziału Stacja Radegast. Każdy z uczestników będzie odpowiadać na trzy pytania. Pod uwagę będzie brana poprawność merytoryczna i zwięzłość odpowiedzi. Do tego etapu ogólnołódzkiego Konkursu będą zakwalifikowani uczniowie którzy uzyskali minimum 70% punktów w części testowej. W przypadku nie uzyskania progu 70% punktów przez żadnego z uczestników po trzech najlepszych z obu poziomów przejdzie do tegoż etapu.

 

Terminarz Konkursu

- zgłoszenie szkół do konkursu: do 23 marca 2018 roku (zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną na: radegast@muzeumtradycji.pl lub edukacja@muzeumtradycji.pl według załączonego formularza >>>)

- testy konkursowe do etapu I szkolnego zostaną przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Opiekuna adres mailowy.

 

Eliminacje na I etapie (szkolnym) – odbędzie się 27 marca 2018 roku

- przekazanie Komisji Konkursowej wyników eliminacji szkolnych ma nastąpić tego samego dnia 27 marca 2018 r. (mailem: radegast@muzeumtradycji.pl lub do siedziby MTN Oddział Stacja Radegast, Aleja Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12. Wyniki eliminacji można również składać w siedzibie głównej MTN w Łodzi ul Gdańska 13 – Dział Edukacyjny).


Eliminacje na II etapie (ogólnołódzkim) 12 kwietnia 2018 roku, godz. 10.00 (wyniki tego samego dnia)

 

Uroczyste zakończenie Konkursu odbędzie się 26 kwietnia 2018 roku o godz. 13.00 w głównej siedzibie Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13

 

Miejsce przeprowadzenia eliminacji Konkursowych

- eliminacje na I etapie odbędą się w siedzibach szkół uczestników;

- eliminacje na II etapie odbędą się w siedzibie MTN w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13.

 

Sposób i termin ogłoszenia wyników.

Wyniki II etapu Konkursu będą podane w dniu 12 kwietnia 2018 roku po zakończeniu procedury konkursowej przeprowadzonej przez Komisję Konkursową powołaną z ekspertów tematu..

 

Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody. Finaliści konkursu i ich nauczyciele zostaną uhonorowani dyplomami.

 

Uwagi

 1. Uczestnicy konkursu powinni być zaopatrzeni w przybory do pisania.

 2. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.

 3. Testy wypełnione przez uczestników Konkursu będą przechowywane w Muzeum

 

Kontakt

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Oddział Stacja Radegast

Aleja Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12

91-859 Łódź

Tel. (42) 291 36 27

e-mail: radegast@muzeumtradycji.pl

Osoba odpowiedzialna: Sławomir Gawlik

e-mail: s.gawlik@muzeumtradycji.pl

lub

Dział Edukacyjny (siedziba główna MTN w Łodzi)

Tel. (42) 632 71 12

e-mail: edukacja@muzeumtradycji.pl

 « powrót do góry