Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

Konkurs Plastyczny "Moja Przygoda z muzeum"

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie Plastycznym: „Moja Przygoda w Muzeum”  

Dla najlepszych przewidziane dyplomy i nagrody

Prace można nadsyłać do 10 maja 2018 r. !!!

Stacja Radegast, Aleja Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12, 91-859 Łódź.

lub

Siedziba Główna MTN w Łodzi ul. Gdańska 13, 90-706 Łódź – Dział Edukacyjny

 

Regulamin Konkursu Plastycznego „Moja Przygoda w Muzeum”

 

Organizator

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Oddział Stacja Radegast


Adresat Konkursu

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.


Cele Konkursu

- budzenie zainteresowania historią najnowszą

- pogłębienie wiedzy młodzieży o zbiorach muzealnych prezentowanych na Stacji Radegast ich rodowodzie i charakterze, a także wartościach naukowych, historycznych i artystycznych. Ukazanie symboliki Pomnika Zagłady Litzmannstadt Getto oraz Kuźni Romów.


Przedmiot Oceny Konkursowej

Przedmiotem Oceny Konkursowej będą:

- prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in.) o formacie nie mniejszym niż A-4 i nie większym A-1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać)


Prace muszą zawierać podane bardzo czytelnie informacje:

  1. Nazwę konkursu

  2. Pełne imię i nazwisko autora pracy

  3. Wiek autora pracy

  4. Tytuł pracy

  5. Nazwę i adres szkoły

  6. Imię i nazwisko opiekuna plastycznego

  7. Kontakt (e-mail; tel.)

  8. Oświadczenie o prawach autorskich

Nadesłane prace będą kodowane.

 

Struktura i przebieg Konkursu

Przegląd nadesłanych w ramach Konkursu prac odbędzie się w trakcie obrad Komisji Konkursowej. Prace będą oceniane wg dwóch kategorii wiekowych 13-15 lat, 16-19 lat. Ocena prac konkursowych będzie uwzględniała różne techniki sztuki plastycznej. Oceniany będzie nie tylko warsztat plastyczny uczestnika oraz kunszt pracy, ale również symbolika i przesłanie zawarte w pracy. Nadesłane prace będą oceniać eksperci z dziedziny plastyki, którzy zostaną powołani w skład Komisji Konkursowej.

 

Terminarz Konkursu

- termin nadsyłania prac upływa : z dniem 10 maja 2018 roku

- obrady Komisji Konkursowej: w dniu 17 maja 2018 roku

- uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego: w dniu 24 maja 2018 roku.

 

Miejsce nadsyłania prac konkursowych

- Oddział Stacja Radegast, Aleja Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12, 91-859 Łódź.

- Prace można również składać w siedzibie głównej MTN w Łodzi ul Gdańska 13 – Dział Edukacyjny)

 

Sposób i termin ogłoszenia wyników.

Osoby, których prace zostaną uznane za najlepsze, będą powiadomione o wynikach Konkursu za pośrednictwem poczty internetowej bądź telefonicznie. Wyniki Konkursu Plastycznego „Moja Przygoda w Muzeum” zostaną podane też do opinii publicznej za pośrednictwem lokalnych mediów. Uczniowie biorący udział w konkursie, będą powiadomieni o wynikach w dniach 17-23 maja 2018 roku.

 

Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody, a ich prace zostaną przesłane do Muzeum Okręgowego w Toruniu by wziąć udział w ostatniej międzynarodowej fazie konkursu.


Kontakt:

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Oddział Stacja Radegast

Aleja Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12

91-859 Łódź

Tel. (42) 291 36 27

e-mail: radegast@muzeumtradycji.pl

Osoba odpowiedzialna e-mail: s.gawlik@muzeumtradycji.pl

lub

Dział Edukacyjny (siedziba główna MTN w Łodzi)

Tel. (42) 632 71 12

e-mail: edukacja@muzeumtradycji.pl

 

 

 

« powrót do góry