Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

„XII wykładów o wolności” Wykład II: Wolność reglamentowana – przestrzenie wolności słowa w PRLu

Gość: Michał Przeperski – Absolwent historii w Instytucie Historycznym UW oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW; doktorant Instytutu Historii PAN i pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Od stycznia 2012 r. do czerwca 2014 r. redaktor naczelny portalu „Histmag.org”. Publikował m.in. w „Polityce”, „Znaku”, „Frondzie LUX”, „44 / Czterdzieści i Cztery. Magazynie Apokaliptycznym” i „Nowych Książkach”. Przygotowuje rozprawę doktorską o działalności politycznej Mieczysława F. Rakowskiego. Autor książki „Nieznośny ciężar braterstwa. Konflikty polsko-czeskie w XX wieku”
Data: 22 lutego, godzina 18:15, Siedziba Główna MTN-Łódź

Społeczeństwa żyjące w krajach totalitarnych i autorytarnych pozbawione są podstawowych swobód. Żyjąc w ucisku dnia codziennego poszukują jednak własnych przestrzeni wolności. Szczególnie trudna do zagospodarowania była wolność słowa. Słowa godzące w najgroźniejsze nawet systemy władzy podlegała bowiem szczególnej kontroli. Jednakże ludzka pomysłowość, inteligencja, kreatywność i erudycja pozwalała ominąć najskrupulatniejszych cenzorów. Jak radzono sobie z cenzurą w PRLu? Jak zdobywano przestrzeń wolności słowa? Jak omijano system przekazując społeczeństwu „zakazane treści”? Jak człowiek poszerzał sobie przestrzeń wolności w kraju wolności pozbawionym? Spotkanie z Michałem Przeperskim będzie elementem obchodów Dni Józefa Piłsudskiego, poświęconym w wyjątkowy sposób problematyce wolności słowa.

« powrót do góry