Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

Konkurs Wiedzy o: „Piotrze Wysockim i Powstaniu Listopadowym”

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie Wiedzy o: „Piotrze Wysockim i Powstaniu Listopadowym”

Dla trzech najlepszych osób w dwóch kategoriach przewidziane cenne nagrody

Kto się z tym zmierzy?

 

Do konkursu prosimy zgłaszać się do dnia 16 lutego 2018 r.

FORMLARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

Dane kontaktowe:
e-mail: k.lutek@muzeumtradycji.pl
tel. 42 632 71 12 Dział Edukacyjny

Kamila Lutek-Urbaniak

 

Literatura:

 1. Wydawnictwo muzealne Zapomniany Bohater. Opowieść o Piotrze Wysockim i powstaniu Listopadowym, Łódź 2017, ss. 188 pobierz >>>

 2. Kieniewicz S., Zahorski A., Zajewski W., Trzy powstania Narodowe, Warszawa 1992, s. 151-279 pobierz>>> 
    


Pożyteczne rzeczy do obejrzenia:

1."Piotr Wysocki. Bohater w cieniu historii" , 2011 (Fotokast powstały na bazie komiksu historycznego "Piotr Wysocki. Bohater w cieniu historii" projekt zrealizowany we współpracy przez: Stowarzyszenie W.A.R.K.A.; Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce; Dworek przy Długiej; Muzeum Historii Polski. Projekt multimedialny sfinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu "Patriotyzm Jutra") tutaj>>>

2. Powstanie Listopadowe. 1830-1831, 1980 r. (reżyseria: Lucyna Smolińska) tutaj>>>

 

Regulamin konkursu:


§1 Informacje ogólne

 

 • Organizatorem Konkursu Wiedzy o: „Piotrze Wysockim i Powstaniu Listopadowym” jest Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.

 • Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy historycznej oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które będą im potrzebne podczas różnych egzaminów.

 • Format konkursu to test obejmujący pytania zamknięte, otwarte oraz sprawdzian wiedzy ze znajomości ikonografii historycznej i map. Arkusz konkursowy zostanie zakończony zadaniem, w którym będzie wymagana wypowiedź pisemna.

 • W razie uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub więcej kandydatów ubiegających się o nagrody, odbędzie się dodatkowe spotkanie w czasie którego Komisja Konkursowa przeprowadzi dodatkowy test wiedzy w formie ustnej.

 • Do konkursu mogą przystąpić uczniowie VII klas szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego.

 • Planowana data konkursu to 8 marzec 2018 roku, godzina 13.30

 • Konkurs odbędzie się w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13 w sali nr 39 lub w razie większej liczby uczestników w Szkole Podstawowej nr 23 (ul. Gdańska 16).

 

§2 Organizacja konkursu

 

 • Organem powołanym przez Organizatora do nadzorowania przebiegu Konkursu jest Komisja Konkursowa.

 • Rejestracja do udziału w konkursie odbywa się poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa Organizatorowi drogą mailową (k.lutek@muzeumtradycji.pl) lub poprzez złożenie zgłoszenia osobiście w siedzibie Muzeum ul. Gdańska 13 w Łodzi.

 • Rejestracja uczestnika konkursu musi nastąpić według załączonego wzoru formularza >>> zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy wypełnia Nauczyciel.

 • W konkursie nie może brać udziału więcej niż 5 uczniów z jednej szkoły

 • Termin przyjmowania zgłoszeń ustaje w dniu 16 lutego 2018 r. o godz. 16.00.

 • Muzeum zastrzega sobie możliwość zakończenia przyjmowania zgłoszeń w terminie wcześniejszym niż dzień 16 lutego 1018 r., w przypadku gdy liczba uczestników z danej kategorii przekroczy 45 osób.

 • Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach o różnym poziomie trudnośc

a) Uczniowie VII klas szkoły podstawowej i gimnazjów

  b) Uczniowie szkół średnich

 

§3 Zasady przyznawania nagród

 

 • W teście konkursowym do zdobycia jest 70 punktów

 • Żeby stać się laureatem konkursu i otrzymać dyplom należy zdobyć minimum 40 punktów

 • Po trzech uczestników konkursu, którzy otrzymają najwyższą ilość punktów w swoich kategoriach, otrzyma nagrody rzeczowe.

 • Wszyscy nagrodzeni uczestnicy otrzymają ponadto okolicznościowe dyplomy.

 • Nagrody wręczy wyznaczonego dnia Komisji Konkursowa. Planowana dana podsumowania konkursu to 29 marzec 2018 r. godz. 13.00.

 

§4 Postanowienia końcowe

 

 • Regulamin dostępny jest na stronie www.muzeumtradycji.pl

 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.


« powrót do góry