Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

Urodziny Łodzi w Muzeum Tradycji Niepodległościowych

Zapraszamy Wszystkich!

29 lipca – sobota

- godz. 11.00 – spacer „Czarownice, wierzby i rzeka Łódka” - Zwiedzanie terenów dawnego, średniowieczno-nowożytnego miasta Łodzi. Poznanie warunków rozwoju miasta przed 1823 r. oraz alternatywnych losów, gdyby nie rozwinął się na tym terenie przemysł włókienniczy. 
Trasa: : Kościół św. Józefa, Stare Miasto, Plac Kościelny, Dolina Rzeki Łódki. 
Czas trwania – ok. 2 godz. (dr S.Adamkiewicz)


- godz. 11.00 – warsztaty dla rodziców z dziećmi – „Pobyt Józefa Piłsudskiego w Łodzi”. Warsztaty dla dzieci i młodzieży (malowanki i rebusy), połączone z krótką prelekcją na temat pobytu Marszałka w Łodzi. 
Miejsce: siedziba główna Muzeum, Gdańska 13.
Czas trwania – ok. 1 godz.  (K. Lutek-Urbaniak)

- godz. 11.00 – spotkanie z weteranami misji pokojowych i stabilizacyjnych ONZ zrzeszonych w Łódzkim Kole Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. 
Miejsce: siedziba główna Muzeum, Gdańska 13.
Czas trwania: jeden pokaz ok. 1,5 godz. (planowane 2 pokazy)

- godz. 12.00-18.00
– pokój zagadek typu escape-room – oparta na skojarzeniach i wiedzy humanistycznej gra-zabawa dla młodzieży i dorosłych.
Miejsce: siedziba główna Muzeum, Gdańska 13.
Czas trwania: ok. 40 min. (jedna grupa)

- godz. 22.00-24.00
– „Spędź noc w więzieniu przy Gdańskiej…!” – nocne zwiedzanie wystawy poświęconej historii budynku przy Gdańskiej 13 – dziś siedziby głównej MTN, w latach 1885-1953 więzienia. Uczestnicy dowiedzą się: kto i za co trafiał do więzienia oraz, jakie warunki w nim panowały. (dr  S. Wielichowska)


Usłyszą historię ludzi przetrzymywanych w więzieniu w różnym okresie, na przestrzeni 50. lat: w okresie carskim, II Rzeczpospolitej, II wojny światowej oraz w okresie powojennym, do 1953 r. Uczestnicy będą mieli niepowtarzalną możliwość wejścia do zrekonstruowanych na wystawie cel więziennych, zajrzeć do kibitki, karceru oraz przejść się po spacerniaku. Dodatkowo uczestnicy będą częstowani sucharami oraz czarną kawą. 
Miejsce: siedziba główna MTN, Gdańska 13.
Czas trwania: ok. 1,5 godz.

 

 

Ponieważ zainteresowanie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania jesteśmy zmuszeni wprowadzić pewne ograniczenia
Odwiedzających wpuszczamy co pół godziny począwszy od godziny 22.

 

30 lipca – niedziela

- godz. 12.00-18.00 – pokój zagadek typu escape-room – oparta na skojarzeniach i wiedzy humanistycznej gra-zabawa dla młodzieży i dorosłych.

Miejsce: siedziba główna Muzeum, Gdańska 13.
Czas trwania: ok. 40 min. (jedna grupa)


Ponadto przez cały weekend (28-30 lipca) w siedzibie głównej Muzeum zwiedzającym zostanie udostępniona część makiety Litzmannstadt-Getto (fragment zawierający m.in. Plac Kościelny oraz obszar dzisiejszego Parku Staromiejskiego). Zrealizowana do tej pory makieta na co dzień prezentowana jest w Oddziale Stacja Radegast.

 

« powrót do góry