Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

CENNIK

 

(do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%)

Cel niekomercyjny

 

Wykonanie nowych zdjęć lub skanów w technice cyfrowej

 

do 300 dpi

od 300 do 600 dpi

cena

30 zł

50 zł

 

Wydruki czarno-białe

format

do A4 i A4

od A3 i większe

cena

2 zł

6 zł

 

Wydruki kolorowe

format

do A4 i A4

od A3 i większe

cena

4 zł

20 zł

 

Opłata za przygotowanie obiektu do sfotografowania, zeskanowania, nadzór merytoryczny i konserwatorski za każdą rozpoczętą godzinę koniecznej pracy pracownika muzeum oddelegowanego do przygotowania ISP zgodnie z wnioskiem wynosi 20 zł.

 

 

Cel komercyjny

Opłaty za udostepnienie skanów, zdjęć lub obiektów muzealnych do reprodukcji

usługi

Cena za obiekt

Publikacja w wydawnictwie periodycznym

70 zł

Publikacja w wydawnictwach nieperiodycznych

100 zł

Jednorazowa prezentacja telewizyjna, radiowa lub filmowa

70 zł

Prezentacja w rozległych sieciach informatycznych

200 zł

Prezentacja w reklamach

180 zł

Prezentacja na pokazie, odczycie, konferencji

20 zł

Opłata za przygotowanie obiektu do sfotografowania, zeskanowania, nadzór merytoryczny i konserwatorski za każdą rozpoczętą godzinę koniecznej pracy pracownika muzeum oddelegowanego do przygotowania ISP zgodnie z wnioskiem

80 zł

 

I

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, udostępnia i przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania bezpłatnie.

II

Muzeum udostępnia dokumentację fotograficzną w posiadanym przez siebie rozmiarze i formacie: TIFF lub JPG.

III

Muzeum nakłada opłatę za ponowne wykorzystanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji wskazanej we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

IV

Wysokość opłaty będzie ustalana indywidualnie dla każdego zamówienia przy uwzględnieniu nakładu pracy pracownika muzeum, stopnia skomplikowania zamówienia, czasu i środków niezbędnych do realizacji zamówienia oraz innych czynników mogących wpłynąć na koszt realizacji zamówienia.

V

W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Muzeum może wprowadzić zniżki w opłatach za udostępnienie informacji sektora publicznego.

VI

1. Od cen usług może być udzielona zniżka w wysokości 50% dla wydawnictw naukowych, komercyjnych (nakład do 1000 sztuk).

2. W szczególnych przypadkach dla wydawnictw naukowych realizowanych przez instytucje współpracujące z Muzeum może być udzielona zniżka w wysokości do 75%.

3. W przypadku zamawiania większej ilości obiektów, (co najmniej 10 obiektów) może być udzielona zniżka do 50% z tytułu opłat za udostępnienie do reprodukowania (nie dotyczy publikacji w wydawnictwie periodycznym).

VII

Zwolnieniu od opłat za zgodą Dyrektora podlega udostępnianie do reprodukcji w celach badawczych, dydaktycznych i wystawienniczych.

VIII

1. Ceny podstawowe za usługi mogą być podwyższone w szczególnych sytuacjach, do 200%, ze względu na reprodukowanie eksponatów lub kopiowanie materiałów wymagających uprzednich zabiegów konserwatorskich, intensywnie wykorzystywanych, wielkoformatowych oraz zamówień wymagających wielokrotnej zmiany ustawień parametrów urządzeń kopiujących.

2. Reprodukowanie obiektów własnym sprzętem zamawiającego wymaga każdorazowej zgody Dyrektora i jest dopuszczalne w szczególności w przypadku, gdy realizacja zamówienia zgodnie z uzasadnionymi wymogami technicznymi nie leży w możliwościach Muzeum.

3. Ze względu na bezpieczeństwo zbiorów nie wykonuje się niektórych usług z określonych eksponatów oraz materiałów archiwalnych. Decyzje o tym, jakie reprodukcje można wykonać z danego materiału podejmują osoby odpowiedzialne za zbiory w porozumieniu z Konserwatorem.

4. Dyrektor Muzeum może podjąć decyzję o ustaleniu indywidualnej ceny za świadczone usługi lub zniesieniu opłaty.

IX

Opłaty uiszcza się na konto w wysokości określonej w informacji przekazanej wnioskodawcy.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE

ZASADY UDOSTĘPNIANIA

« Powrót do góry