Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

Gry i zabawy oraz warsztaty edukacyjne

Prowadzenie: kustosz Joanna Sporczyk-Moskal

Puzzle historyczne

Karty pocztowe ze zbiorów MTN z wizerunkiem Łodzi (Litzmannstadt) z okresu 1939-1945

Puzzle to niecodzienna podróż w czasie i kreatywna lekcja historii, której celem jest przybliżenie historii miasta. Oglądając karty pocztowe uczniowie będą mogli zapoznać się z historią życia codziennego w Łodzi (Litzmannstadt) pod okupacją niemiecką.

Czas trwania zajęć: około 45 minut

Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa (IV-VI klasa), Gimnazjum

Ilość dzieci w grupie:  ok 25 osób

 

Znajdź artefakt

Celem warsztatów jest zapoznanie ze zbiorami Muzeum Tradycji Niepodległościowych z okresu 1939-1945 znajdującymi się na ekspozycjach i przybliżenie historii II wojny światowej. Zajęcia polegają na odpowiednim zlokalizowaniu, a następnie opisaniu przedmiotu umieszczonego na wystawie „Łódź i Ziemia Łódzka w okresie wojny i okupacji 1939-1945” lub „Radogoszcz 1939-1945”.

Czas trwania zajęć: około 45 minut

Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa (IV-VI klasa), Gimnazjum, Szkoły ponadgimnazjalne

Ilość dzieci w grupie:  ok 25 osób

 

 

 

Warsztaty z wykorzystaniem planów Łodzi i Litzmannstadt

Warsztaty z użyciem planów Łodzi i Litzmannstadt to doskonała lekcja historii, których celem jest przypomnienie nazw między innymi ulic, placów, parków. Zadaniem uczniów jest odnalezienie a następnie zaznaczenie poszczególnych punktów na planach miasta: Łodzi z lat 30. XX w.  i Litzmannstadt z 1942 r.

Czas trwania zajęć: około 45 minut

Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa klasy IV-VI, Gimnazjum, Szkoły Ponadgimnazjalne

Ilość dzieci, młodzieży w grupie:  ok 25 osób

 

Warsztaty: Karty pocztowe z okresu okupacji 1939-1945 w zbiorach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi (Prezentacja multimedialna)

Warsztaty to niecodzienna podróż w czasie i kreatywna lekcja historii, której celem jest przybliżenie historii miasta. Podczas zajęć dzieci, młodzież będą mieli  okazję oglądać prezentację multimedialną. Oglądając karty pocztowe uczniowie zapoznają się z historią życia codziennego w Łodzi, a także z historią karty pocztowej i zbiorami Muzeum Tradycji Niepodległościowych.

Czas trwania zajęć: 60 minut

Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa klasy IV-VI, Gimnazjum, Szkoły Ponadgimnazjalne, seniorzy  

Ilość osób w grupie:  ok 25 osób 

 

« powrót do góry