Polski English Przedź do profilu MTN

OFERTA MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

UWAGA !!! Cena za oprowadzenie po wystawach stałych i czasowych przez pracownika merytorycznego muzeum wynosi 30 zł od grupy.

 

 

Warsztaty:

Odszukaj Artefakt (wersja zaawansowana)

(grupa do 30 osób, 30 zł od grupy)

Zabawa ma charakter drużynowy. Zadanie polega na zlokalizowaniu i właściwym opisaniu poszukiwanego na ekspozycji przedmiotu. Uczestnicy zabawy poruszają się po historii i realiach polski pod zaborami i w okresie I wojny światowej.

Artur Grottger. Malarz Powstania Styczniowego (warsztaty z elementami prelekcji)

(grupa do 30 osób, 30 zł od grupy)

Artur Grottger – kolega Jana Matejki, XIX-wieczny portrecista i malarz podejmujący tematykę patriotyczną. Uczestnicy zajęć zapoznają się z twórczością artysty, historią Powstania Styczniowego, a także spróbują swych sił na warsztatach plastycznych, naśladując technikę artysty.

 

Lekcje Muzealne:

(Każda lekcja muzealna w wersji podstawowej trwa 45 minut, dla grup studentów i klas humanistycznych w szkołach średnich istnieje możliwość przeprowadzenia niektórych lekcji muzealnych w wersji rozszerzonej, w której temat będzie omówiony bardziej szczegółowo i uzupełniony o dodatkowe atrakcje, taka wersja trwa 90-120 minut – odpłatność za wersje rozszerzoną 60 zł od grupy 15-30 osób)

 

Więzienie przy Gdańskiej w trzech epokach – różnice i podobieństwa

(grupa do 30 osób, podstawa 30 zł od grupy, rozszerzenie 60 zł od grupy)

Lekcja prowadzona jest z wykorzystaniem wystawy stałej: „Więzienie przy Długiej (Gdańskiej) w Łodzi 1885-1953”.

Jak feniks z popiołów – odrodzenie Rzeczypospolitej po I Wojnie Światowej

(grupa do 30 osób, podstawa 30 zł od grupy, rozszerzenie 60 zł od grupy)

Lekcja odbywa się w oparciu o część wystawy "Drogi do Niepodległej 1791-1921". Istnieje możliwość uzupełnienia lekcji quizem wiedzy z nagrodami dla najlepszych (dodatkowe 20 minut)

Krótka historia. O pobycie Józefa Piłsudskiego w Łodzi

(grupa do 30 osób, 30 zł od grupy)

Lekcja odbywa się w oparciu o fragment wystawy „Więzienie przy Długiej (Gdańskiej) w Łodzi 1885-1953”. (Istnieje możliwość omówienia tego tematu w formie prelekcji poza Muzeum).

Rzecz o Józefie Piłsudskim

(grupa do 30 osób, rozszerzenie 60 zł od grupy)

Zarys życia Józefa Piłsudskiego. Spotkanie jest podzielone na 4 części, które opowiadają o różnych okresach z życia Marszałka.

A żołnierze chwytają za broń

(grupa do 30 osób, 30 zł od grupy)

Prezentacja broni białej i palnej, którą wykorzystywali żołnierze i powstańcy polscy w walce o niepodległość, jak również i polskich mundurów. Lekcja odbywa się na wystawie stałej „Drogi do Niepodległej 1791-1921”.

Rewolucja 1905-1907

(grupa do 30 osób, 30 zł od grupy)

Rewolucja 1905-1907 była wydarzeniem tragicznym ale też doniosłym w dziejach naszego miasta. Na zajęciach opowiadamy o czasach, w których trzeba było walczyć o godne życie.  Nie zabraknie też historii rodem z westernów, o wybuchach, zamachach, pościgach, oraz miłości. Lekcja odbywa się w oparciu o fragmenty wystaw stałych. (Istnieje możliwość omówienia tego tematu w formie prelekcji poza Muzeum).

 

Prelekcje:

(Każda prelekcja trwa 45 minut. Uwaga !!! Wszystkie prelekcje przeznaczone dla młodzieży i dorosłych mogą również odbywać się poza muzeum w szkole, bibliotece itp. po uzgodnieniu terminu z dwutygodniowym wyprzedzeniem)

 • Stanisław August Poniatowski i jego czasy
 • O naprawie Rzeczypospolitej – rzecz o Konstytucji 3 maja
 • Tadeusz Kościuszko – obywatel świata (szkoła rycerska, wojna o Niepodległość Stanów Zjednoczonych,
Walka w obronie Konstytucji 3 maja, insurekcja i niewola)
 • Zryw niepodległościowy – powstanie listopadowe
 • Zryw niepodległościowy – powstanie styczniowe
 • A były i sukcesy – rzecz o powstaniu wielkopolskim
 • Rzecz o zamachu na prezydenta Gabriela Narutowicza
 • Tradycja obchodów Święta Niepodległości
 • Józef Piłsudski – droga do niepodległości (szkoła, studia, zesłanie na Syberię, działalność w PPS,
I wojna światowa i Legiony Polskie)
 • Syberia – historia zesłań Polaków
 • Żołnierze Wyklęci –  mity i kontrowersje

 

oraz prelekcje starszego kustosza Konrada Czernielewskiego, przeznaczone dla zainteresowanych historią wojskowości (młodzież, dorośli):

 

 • Od broni odprzodowej do pierwszych karabinków automatycznych.
 • Pistolet czy rewolwer? Z dziejów krótkiej broni palnej od początku XIX wieku do końca II wojny światowej.
 • Broń strzelecka Wojska Polskiego w XX i XXI stuleciu.
 • Z dziejów polskiej floty wojennej. Od epoki Zygmunta II Augusta do czasów współczesnych.
 • Polscy lotnicy - bohaterowie walk o Niepodległość.
 • Polska 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa w Operacji „Market-Garden”.
 • Tadeusz Kościuszko w polskiej tradycji i nazewnictwie wojskowym
 • Czym walczył i jak wyglądał żołnierz we wrześniu 1939 r.
« powrót do góry