Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

OFERTA MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

UWAGA !!! Cena za oprowadzenie po wystawach stałych i czasowych przez pracownika merytorycznego muzeum wynosi 30 zł od grupy.

 

 

Warsztaty:

Odszukaj Artefakt (wersja zaawansowana)

(grupa do 30 osób, 30 zł od grupy)

Zabawa ma charakter drużynowy. Zadanie polega na zlokalizowaniu i właściwym opisaniu poszukiwanego na ekspozycji przedmiotu. Uczestnicy zabawy poruszają się po historii i realiach Polski pod zaborami i w okresie I wojny światowej.

Artur Grottger. Malarz Powstania Styczniowego (warsztaty z elementami prelekcji)

(grupa do 30 osób, 30 zł od grupy)

Artur Grottger – kolega Jana Matejki, XIX-wieczny portrecista i malarz podejmujący tematykę patriotyczną. Uczestnicy zajęć zapoznają się z twórczością artysty, historią Powstania Styczniowego, a także spróbują swych sił na warsztatach plastycznych, naśladując technikę artysty.

 

Lekcje Muzealne:

(Każda lekcja muzealna w wersji podstawowej trwa 45 minut, dla grup studentów i klas humanistycznych w szkołach średnich istnieje możliwość przeprowadzenia niektórych lekcji muzealnych w wersji rozszerzonej, w której temat będzie omówiony bardziej szczegółowo i uzupełniony o dodatkowe atrakcje, taka wersja trwa 90-120 minut – odpłatność za wersje rozszerzoną 60 zł od grupy 15-30 osób)

 

Więzienie przy Gdańskiej w trzech epokach – różnice i podobieństwa

(grupa do 30 osób, podstawa 30 zł od grupy, rozszerzenie 60 zł od grupy)

Lekcja prowadzona jest z wykorzystaniem wystawy stałej: „Więzienie przy Długiej (Gdańskiej) w Łodzi 1885-1953”.

Jak feniks z popiołów – odrodzenie Rzeczypospolitej po I Wojnie Światowej

(grupa do 30 osób, podstawa 30 zł od grupy, rozszerzenie 60 zł od grupy)

Lekcja odbywa się w oparciu o część wystawy "Drogi do Niepodległej 1791-1921". Istnieje możliwość uzupełnienia lekcji quizem wiedzy z nagrodami dla najlepszych (dodatkowe 20 minut)

Krótka historia. O pobycie Józefa Piłsudskiego w Łodzi

(grupa do 30 osób, 30 zł od grupy)

Lekcja odbywa się w oparciu o fragment wystawy „Więzienie przy Długiej (Gdańskiej) w Łodzi 1885-1953”. (Istnieje możliwość omówienia tego tematu w formie prelekcji poza Muzeum).

Rzecz o Józefie Piłsudskim

(grupa do 30 osób, rozszerzenie 60 zł od grupy)

Zarys życia Józefa Piłsudskiego. Spotkanie jest podzielone na 4 części, które opowiadają o różnych okresach z życia Marszałka.

A żołnierze chwytają za broń

(grupa do 30 osób, 30 zł od grupy)

Prezentacja broni białej i palnej, którą wykorzystywali żołnierze i powstańcy polscy w walce o niepodległość, jak również i polskich mundurów. Lekcja odbywa się na wystawie stałej „Drogi do Niepodległej 1791-1921”.

Rewolucja 1905-1907

(grupa do 30 osób, 30 zł od grupy)

Rewolucja 1905-1907 była wydarzeniem tragicznym ale też doniosłym w dziejach naszego miasta. Na zajęciach opowiadamy o czasach, w których trzeba było walczyć o godne życie.  Nie zabraknie też historii rodem z westernów, o wybuchach, zamachach, pościgach, oraz miłości. Lekcja odbywa się w oparciu o fragmenty wystaw stałych. (Istnieje możliwość omówienia tego tematu w formie prelekcji poza Muzeum).

 

Prelekcje:

(Każda prelekcja trwa 45 minut. Uwaga !!! Wszystkie prelekcje przeznaczone dla młodzieży i dorosłych mogą również odbywać się poza muzeum w szkole, bibliotece itp. po uzgodnieniu terminu z dwutygodniowym wyprzedzeniem)

 • Stanisław August Poniatowski i jego czasy
 • O naprawie Rzeczypospolitej – rzecz o Konstytucji 3 maja
 • Tadeusz Kościuszko – obywatel świata (szkoła rycerska, wojna o Niepodległość Stanów Zjednoczonych,
Walka w obronie Konstytucji 3 maja, insurekcja i niewola)
 • Zryw niepodległościowy – powstanie listopadowe
 • Zryw niepodległościowy – powstanie styczniowe
 • A były i sukcesy – rzecz o powstaniu wielkopolskim
 • Rzecz o zamachu na prezydenta Gabriela Narutowicza
 • Tradycja obchodów Święta Niepodległości
 • Józef Piłsudski – droga do niepodległości (szkoła, studia, zesłanie na Syberię, działalność w PPS,
I wojna światowa i Legiony Polskie)
 • Syberia – historia zesłań Polaków
 • Żołnierze Wyklęci –  mity i kontrowersje

 

oraz prelekcje starszego kustosza Konrada Czernielewskiego, przeznaczone dla zainteresowanych historią wojskowości (młodzież, dorośli):

 

 • Od broni odprzodowej do pierwszych karabinków automatycznych.
 • Pistolet czy rewolwer? Z dziejów krótkiej broni palnej od początku XIX wieku do końca II wojny światowej.
 • Broń strzelecka Wojska Polskiego w XX i XXI stuleciu.
 • Z dziejów polskiej floty wojennej. Od epoki Zygmunta II Augusta do czasów współczesnych.
 • Polscy lotnicy - bohaterowie walk o Niepodległość.
 • Polska 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa w Operacji „Market-Garden”.
 • Tadeusz Kościuszko w polskiej tradycji i nazewnictwie wojskowym
 • Czym walczył i jak wyglądał żołnierz we wrześniu 1939 r.
« powrót do góry