Polski English Przedź do profilu MTN

OFERTA MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

UWAGA !!! Cena za oprowadzenie po wystawach stałych i czasowych przez pracownika merytorycznego muzeum wynosi 30 zł od grupy.

 

Lekcje muzealne i prelekcje:


Dzień z polskim bohaterem

(30 zł od grupy, 60 minut)

Pod tym hasłem kryją się trzy spotkanie z postaciami historycznymi, które miały swój udział w kreowaniu postaw patriotycznych: Tadeusz Kościuszko. Ks. Józef Poniatowski i Józef Piłsudski. W czasie takich zajęć możemy poznać przyczyny, dla których te a nie inne postaci zasłużyły na miano bohatera narodowego. 

Uwaga: w okresie wiosenno-letnim zajęcia o Tadeuszu Kościuszko łączone są ze spacerem na Plac Wolności, a zajęcia o Józefie Piłsudskim kończą się spacerem pod kamienice na ul. Wschodniej 19, w której w latach 1899-1900 mieszkał Józef Piłsudski.


Artur Grottger. Malarz Powstania Styczniowego.

(30 zł od grupy, do 90 minut)

Artur Grottger – kolega Jana Matejki, XIX-wieczny portrecista i malarz podejmujący tematykę patriotyczną m.in. dotyczącą Powstania Styczniowego. Najbardziej znany z  cykli rysunków „Polonia”, „Lithuania” czy „Wojna” wykonywanych na ciemnożółtym kartonie za pomocą białej i czarnej kredki. Uczestnicy zajęć zapoznają się z twórczością artysty, historią Powstania Styczniowego, a także spróbują swych sił na warsztatach plastycznych, naśladując technikę artysty.

 

Rewolucja 1905-1907.

(30 zł od grupy, 60 minut)

Rewolucja 1905-1907 była wydarzeniem tragicznym ale też doniosłym w dziejach naszego miasta. Dziś standardem jest 8 godzinny dzień pracy, wolne weekendy, obowiązek szkolny. Na zajęciach opowiadamy o czasach, w których trzeba było walczyć o godne życie, o rozwoju Łodzi przemysłowej, walki o edukację i język polski, skrócenie dnia pracy.  Nie zabraknie też historii rodem z westernów, o wybuchach, zamachach, pościgach, oraz …. miłości. Czy wiesz, który z prezydentów Polski II Rzeczypospolitej zajmował się podczas Rewolucji 1905-1907  produkcją bomb?

 

A żołnierze chwytają za broń

(30 zł od grupy, 45 minut)

Prezentacja broni białej i palnej, którą wykorzystywali żołnierze i powstańcy polscy w walce o niepodległość, jak również i polskich mundurów. Widz będzie miał możliwość zapoznania się z ewolucją, wadami i zaletami wybranych rodzajów broni. 


Więzienie przy Gdańskiej w trzech epokach – różnice i podobieństwa

(30 zł od grupy, 45-60 minut)

Lekcja prowadzona jest z wykorzystaniem wystawy stałej: „Więzienie przy Długiej (Gdańskiej) w Łodzi 1885-1953”, ma na celu ukazać w jakich warunkach odsiadywali swoje wyroki łodzianie i nie tylko min. Józef Piłsudski. W czasie zajęć uczestnikom zostaną pokazane artefakty więźniów, które udało się nam zgromadzić w różnych kontekstach. Były to w dużej części własnoręcznie wykonane przedmioty, bardzo ułatwiające funkcjonowanie  w więziennych realiach. Uczeń tutaj dowie się, do czego służyły te przedmioty w życiu codziennym więźnia.


Jak feniks z popiołów – odrodzenie Rzeczypospolitej po I Wojnie Światowej

(30 zł od grupy, 60 minut)

Będzie to opowieść o drodze do suwerenności i niepodległości, którą podążali rodacy podzieleni między trzech zaborców. Drodze, jaką musiały przebyć Legiony. Lekcja w oparciu o część wystawy "Drogi do Niepodległej 1791-1921" prezentującą omawiany okres, dzięki bezpośredniemu obcowaniu z eksponatami muzealnymi sprawi, iż stanie się znacznie bardziej atrakcyjna i przystępna niż ta odbywana w szkolnych
ławkach.

Powstanie styczniowe

(30 zł od grupy, 45-75 minut)

Zajęcia prowadzone w oparciu o ciekawą prezentację multimedialną oraz część eksponatów znajdujących się na wystawie "Drogi do Niepodległej 1791-1921" w MTN. Opowiada o działaniach zbrojnych toczonych w ramach powstania styczniowego 1863-1864.

Powstanie Listopadowe

 (30 zł od grupy, 45-75 minut)

Zajęcia prowadzone w oparciu o prezentację multimedialną oraz część eksponatów znajdujących się na wystawie stałej „Drogi do Niepodległej 1791-1921” Opowiada o genezie powstania oraz o działaniach zbrojnych toczonych w latach 1830-1831.


O Naprawie Rzeczypospolitej

(30 zł od grupy, 75 minut) 

Zajęcia opierają się na analizie samego tekstu konstytucji 3 maja oraz prawnych, kulturowych i społecznych uwarunkowaniach towarzyszących jego powstawianiu. Uczniowie zapoznają się z najważniejszymi reformami wprowadzonymi poprzez uchwalenie ustawy rządowej oraz z wiodącymi myślicielami, którzy ją współtworzyli lub inspirowali. Zajęcia ta będą także zawierać elementy wstępu do prawoznawstwa, co może być atrakcyjne z punktu wiedzenia wiedzy, jaką powinni pojąć na lekcjach WOS. Lekcji będzie towarzyszyć prezentacja multimedialna. 

***

Quiz Historyczny

Quiz zawiera 160 pytań z 2 epok historycznych – XIX i XX wiek. Każdy z zestawów ma 2 poziomy trudności i podzielony jest na historię Polski i historię powszechną. Quiz ma formę testu wyboru (a,b,c,d), na poziomie zaawansowanym są możliwe 2 poprawne odpowiedzi. Uwaga !!! Muzeum ma przygotowaną nagrodę dla zwycięzcy danego quizu. Istnieje możliwość rozwiązania całego quizu 160 pytań (w tym przypadku quiz trwa 75 minut) lub wybranych części quizu (każda część ma 20 pytań):
  • Drogi do niepodległej
  • Historia Polski XIX wieku poziom podstawowy
  • Historia powszechna XIX wieku poziom podstawowy
  • Historia powszechna XIX wieku poziom zaawansowany
  • Historia Polski XX wieku poziom podstawowy
  • Historia Polski XX wieku poziom zaawansowany
  • Historia Powszechna XX wieku poziom podstawowy
  • Historia Powszechna XX wieku poziom zaawansowany

Czas trwania: 20-75 minut 

***

Uwaga: Prosimy o zgłaszanie telefoniczne lub e-mailowe grup uczniów oraz indywidualnych osób minimum 3 dni przed planowaną wizytą.

Zajęcia odbywają się przy ul. Gdańskiej 13

e-mail edukacja@muzeumtradycji.pl

tel. 42 632 71 12 Dział Edukacyjny, Kamila Lutek-Urbaniak

« powrót do góry