Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

A) Lekcje muzealne dotyczące dziejów stacji Radegast.

A2) Lekcje muzealne dotyczące dziejów Litzmannstadt Getto 1940-1944.

A3) Lekcje muzealne dotyczące dziejów gett prowincjonalnych na terenie byłego Kraju Warty 1940-1942.

B) Prelekcje, odczyty, spotkania:

- Wybawiciel czy zdrajca? Mordechaj Chaim Rumkowski w Kronice Getta Łódzkiego oraz w tekstach autobiograficznych.

- „Oddajcie mi swoje dzieci…” Wielka Szpera 3-12 września 1942.

 - Antynazistowska opozycja polityczna w III Rzeszy w latach 1939-1945.

- Dzieje ludności żydowskiej w Radomsku w latach II wojny światowej.

- Totalitaryzm sowiecki i nazistowski -próba porównawcza.

- Organizacje niepodległościowe w Łodzi i regionie 1945-1956. Działalność i represje wobec działaczy.

- Prymas Stefan Wyszyński (1900-1981). Mąż stanu, Prymas Tysiąclecia.

- Ksiądz Jerzy Popiełuszko (1947-1984). „Zło dobrem zwyciężaj”.

C) Interaktywne spacery edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej

- Interaktywny spacer edukacyjny po getcie łódzkim (okolice Placu Kościelnego).

- Interaktywny spacer edukacyjny śladami niemieckich służb policyjnych w getcie łódzkim.

- Interaktywny spacer edukacyjny po getcie łódzkim (obóz cygański, obóz dla dzieci przy ul. Przemysłowej, stacja Radegast).

Formą spaceru edukacyjnego (proponowanego po raz pierwszy) dla szkół ponadpodstawowych, chcemy zachęcić do zapoznania się z dziejami b.getta. Uczestnicy otrzymają w każdym zeszycie podstawową informację [ teksty, wspomnienia, fotografie ] o instytucjach getta, osobach tam pracujących, budynkach gdzie te urzędy się mieściły. Młodzież spacerując po terenach byłego getta będzie miała okazję do zapoznania się z informacjami merytorycznymi, niejako <naocznie> zaznajomi się z miejscami opisywanymi w okupacyjnych dokumentach i relacjach. Wykonując polecenia zawarte w zeszytach utrwali nabytą wiedzę. Liczymy, że ta nowa forma działalności St. Radegast – uaktywni kontakty z łódzką młodzieżą szkolną.

D) Konkursy

- Konkurs wiedzy o Litzmannstadt Getto dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. (Regulamin konkursu znajduje się w załączniku).

« Powrót do góry