Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN


Dane kontaktowe

Zgierska 147, 91-490 Łódź
pon:nieczynne
wt, śr, pt:nieczynne
czw:nieczynne
sob:nieczynne
nd:nieczynne
42 655 36 66

BIBLIOGRAFIA RADOGOSKA

 

dotycząca:

– obozu przejściowego w fabryce Michała Glazera na Radogoszczu (XI 1939– I 1940)

– więzienia radogoskiego (Erweitertes Polizeigefängnis, Radegast; 1939–1945 r.)

– obozu pracy karnej na Sikawie w Łodzi (Arbeitserziehungslager; 1943–1945)

– muzeum i mauzoleum radogoskiego na terenie byłego więzienia (1945 –>>>)

 

Jednym z podstawowych zadań Działu Historii II Wojny Światowej MTN–Łódź jest gromadzenie, opracowanie i udostępnienie informacji o wszelkiego rodzaju publikacjach dotyczących dziejów więzienia radogoskiego (Erweitertes Polizeigefängnis, Radegast), obozu pracy karnej na Sikawie (Arbeitserziehungslager), który od 1943 r. był organizacyjnie połączony z więzieniem radogoskim.

W zakresie dziejów powojennych jest to również bibliografia działalności oddziału „Radogoszcz” MTN-Łódź (uruchomionego jako muzeum ze stałą ekspozycją w styczniu 1976 r.).

Zakres tematyczny „Bibliografii” nie ogranicza się tylko do publikacji i artykułów traktujących o więzieniu, muzeum radogoskim i obozie na Sikawie. Uwzględniono w niej również niektóre pozycje pośrednio wiążące się z tym tematem, a wskazujące na tło historyczne ich funkcjonowania podczas wojny, jak i dziejów powojennych tych miejsc. Przykładowo: zamieszczono tu informację bibliograficzną o artykule na temat działalności Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy, za którego pieniądze powstało na początku lat 60-tych XX w. mauzoleum radogoskie.

Wyróżnikiem „Bibliografii” są obszerne adnotacje do poszczególnych haseł, w których pomieszczono w całości lub w obszernych fragmentach ciekawsze i trudniej dostępne artykuły prasowe. W nielicznych przypadkach dotyczy to również publikacji. Czyni to  zbędnym sięganie do oryginału, co jest szczególnie cenne podczas pracy nad tym tematem poza biblioteką. Z drugiej strony pozwala wstępnie zorientować się w zawartości wymienionych publikacji lub artykułów.

W przypadku, kiedy zawarte w publikacjach informacje są błędne, nieścisłe lub niepełne autor bibliografii poczynił uwagi w przytaczanej treści, zaznaczając te ingerencje kolorem czerwonym w nawiasach kwadratowych. Było to konieczne, żeby ograniczyć do minimum ponowne wpuszczenie w szeroki obieg informacyjny błędnych lub mitycznych informacji dotyczących więzienia radogoskiego, szczególnie w materiałach prasowych z lat 40- i 50-tych XX w., w sytuacji, kiedy nie ma do tej pory monografii historycznej tego tragicznego miejsca. Na przykład takim klasycznym błędem jest określanie Radogoszcza jako „obóz koncentracyjny”, podczas gdy faktycznie był on męskim „więzieniem policyjnym” mającym na celu grupowanie więźniów w celu wysłania ich do innych więzień, obozów pracy karnej lub obozów koncentracyjnych.

Inna błędna informacja dotyczy liczby ofiar styczniowej masakry w 1945 roku. Przez długi czas określana na 2.500 osób. Najnowsze badania ustawiają ją na poziomie od 1.000 do max. 1.500.

 

W tekście bibliografii kolorami zaznaczono określone rodzaje tekstów:

tekst czarny: tytuły publikacji i artykułów,

tekst zielony: ogólne informacje o publikacji lub artykule,

tekst niebieski: cytaty z oryginalnych tekstów,

tekst czerwony: komentarze i sprostowania autora bibliografii w ciągu tekstów oryginalnych,

żółtymi podświetleniami zaznaczono fragmenty tekstu do uzupełnienia lub wyjaśnienia

Z większością wymienionych tutaj pozycji można zapoznać się w oryginałach lub kserokopiach w oddziale „Radogoszcz” MTN-Łódź (ul. Zgierska 147, tel. (42)655 36 66, (42)657 93 34), Dział Historii II Wojny Światowej.

Bibliografia jest na bieżąco uzupełniana i dopracowywana przez kustosza Wojciecha ŹRÓDLAKA. Prosimy o kontakt w przypadku odnalezienia jakiegokolwiek materiału nie uwzględnionego tutaj lub zauważonych błędów (mail: wojciech.9@wp.pl lub w.zrodlak@muzeumtradycji.pl lub tel.:(42)655 36 66, (42)657 93 34).

 

Uwaga 1: Przy poszukiwaniu określonego materiału proponujemy aktywnie korzystać z wyszukiwarki włączanej klawiszami „Ctr + F”.

Uwaga 2: Podstawowe informacje na temat więzienia radogoskiego, ułatwiające wstępną ocenę zawartego w bibliografii materiału, można znaleźć na Wikipedii pod hasłem „Radogoszcz (więzienie)”;https://pl.wikipedia.org/wiki/Radogoszcz_(wi%C4%99zienie), którą nadzorujemy i staramy się stale udoskonalać.

  

Tekst Bibliografii

 

« Powrót do góry