Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

Lekcje muzealne

Lekcja muzealna organizowana dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz innych zorganizowanych grup:

                 Historia Litzmannstadt-Getto. Stacji Radegast – dzieje i upamiętnienie. – lekcja muzealna prowadzona jest w oparciu o materiały zgromadzone na wystawie stałej  w budynku stacyjnym (zajęcia teoretyczne).

 (spotkania przeprowadzane w Oddziale i na terenie Pomnika Zagłady Litzmannstadt-Getto)

 

Prowadzenie: Grzegorz Wróbel, Izabela Terela, Sławomir Gawlik

45-55 min., prelekcja połączona ze zwiedzaniem wystawy

Koszt lekcji muzealnej: 30 zł

 

 

Interaktywne spacery edukacyjne

Uczniów szkół ponadpodstawowych chcemy zachęcić do zapoznania się z dziejami  byłego getta żydowskiego za pomocą interaktywnych spacerów edukacyjnych. Uczestnicy otrzymują w czasie spacerów w specjalnie przygotowanych zeszytach (z tekstami, wspomnieniami, fotografiami) podstawowe informacje o instytucjach getta, osobach tam pracujących oraz budynkach, gdzie te urzędy się mieściły. Młodzież spacerując po terenach byłego getta ma okazję zapoznać się z informacjami merytorycznymi, niejako <naocznie> zaznajomić się z miejscami opisywanymi w okupacyjnych dokumentach i relacjach. Wykonując polecenia zawarte w zeszytach uczniowie utrwalają nabytą wiedzę. Liczymy, że ta nowa forma działalności St. Radegast – uaktywni kontakty z łódzką młodzieżą szkolną.

Oferujemy 2 trasy spacerów edukacyjnych:

  • Spacer śladami niemieckiej policji w getcie
  • Spacer śladami getta łódzkiego (Kuźnia Romów, obóz dla dzieci i młodzieży przy ul.Przemysłowej, Stacja Radegast)

 

Prowadzenie: Grzegorz Wróbel, Izabela Terela, Sławomir Gawlik

1 godz., zajęcia teoretyczno-praktyczne

 ***

 

Uwaga: Prosimy o zgłaszanie telefoniczne grup dzieci oraz indywidualnych osób minimum 3 dni przed planowaną wizytą.

www.muzeumtradycji.pl

e-mail radegaststation@gmail.com

radegast@muzeumtradycji.pl

tel. 422913627

Grzegorz Wróbel, Izabela Terela, Sławomir Gawlik 

« powrót do góry