Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

Litzmannstadt Getto 1940-1944

Litzmannstadt Getto było najdłużej funkcjonującym gettem na ziemiach włączonych do Rzeszy. Przeszło przez nie ponad 200 tys. Żydów z Polski, Niemiec, Austrii, Luksemburga, Czechosłowacji. W sierpniu 2014 trwały uroczystości 70. rocznicy likwidacji getta. Muzeum Tradycji Niepodległościowych, wpisując się w ogólnokrajowe obchody przygotowało wystawę "Litzmannstadt Getto 1940-1944". Towarzyszył jej folder pod tym samym tytułem.

Stanowi on kompendium wiedzy na przedstawiony w tytule temat. W pierwszej części zaznaczony został wielonarodowościowy charakter Łodzi oraz wpływu ludności żydowskiej na jej rozwój. W dalszej część omawia się najważniejsze w istnieniu getta zagadnienia i wydarzenia. Dokumenty, biogramy oraz wspomnienia zostały wzbogacone o archiwalne fotografie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.

« powrót do góry