Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

Więzienie przy Długiej (Gdańskiej) w Łodzi 1885-1953

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi udostępnia mieszkańcom miasta wystawę stałą, której celem jest całościowe pokazanie historii więzienia przy Długiej (Gdańskiej). Należy nadmienić, że przez wiele dziesięcioleci ukrywano fakt, iż od 1945 r. , w okresie represji stalinowskich, więziono tu uczestniczki konspiracji niepodległościowej oraz kobiety protestujące przeciwko poczynaniom „ludowej” władzy. Przemiany demokratyczne w Polsce po 1989 r. pozwoliły podjąć  starania o zaprezentowanie zwiedzającym, pozostającą „białą plamą”,  przemilczaną historię więzienia z lat 1945-1953. Dzięki archiwalnym kwerendom źródłowym oraz pomocy rodzin represjonowanych udało się ujawnić i pozyskać unikalny materiał wystawienniczy, szerzej opisany i ciekawie zaprezentowany właśnie w tym wydawnictwie. 

« powrót do góry