Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

Stacja Radegast Litzmanntastadt Getto 1940-1944

W sierpniu 2004 r. z inicjatywy Prezydenta Miasta Łodzi dr. Jerzego Kropiwnickiego zorganizowane zostały obchody 60. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto. Ważną częścią tych obchodów była uroczystość na Stacji Radegast, skąd mieszkańcy Getta "wyruszali" w ostatnią drogę swojego życia do niemieckich obozów zagłady. Rok później na stacji oddano i udostępniono dla zwiedzających Pomnik Zagłady Litzmannstadt Getto, zrealizowany według projektu Czesława Bieleckiego, a także wystawę przygotowaną przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, wystawioną w Tunelu Deportowanych. Tym wydarzeniom towarzyszyło również wydanie dwujęzycznego katalogu, przedstawiającego historię Litzmannstadt Getto jak i samej Stacji Radegast.  

Wydawnictwo "Stacja Radegast  Litzmannstadt Getto 1940-1944" to dwujęzyczna, polsko-angielska publikacja, zawierająca informacje o dziejach Litzmannstadt Getto, o historii Stacji Radegast oraz o obchodach 65. rocznicy obchodów likwidacji Litzmannstadt Getto.

« powrót do góry