Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

Ikonografia

Muzeum poświęca wiele uwagi gromadzeniu zbiorów ikonograficznych, tj. zdjęć, albumów z fotografiami i kart pocztowych. Zawarta na nich informacja stanowi bowiem ważny element uzupełniający przekazy pisane. Zgromadziliśmy około 15 tys. obiektów, obrazujących m.in.: wygląd i życie miasta; dokumentujących uroczystości świeckie i kościelne; wydarzenia polityczne i kulturalne; życie codzienne, pracę i martyrologię mieszkańców Łodzi. Najstarsze w naszych zbiorach zdjęcia dotyczą dziewiętnastowiecznej Łodzi. Są to np.: fotografie pięknej zabudowy miejskiej, powstałej według projektu słynnego architekta – Hilarego Majewskiego, wykonane techniką bromową; zdjęcia zabudowań fabrycznych i hal produkcyjnych zakładów włókienniczych znanego przemysłowca Roberta Biedermanna; zdjęcie grupowe pracowników Fabryki Maszyn i Odlewni Żelaza Otto Goldammera, wykonane na dziedzińcu fabrycznym w 1894 r. przez francuskiego fotografa J. Davida.

Posiadamy zbiór różnorodnych zdjęć i kart pocztowych o tematyce wojskowej. Na szczególną uwagę zasługują m.in.: kolekcja związana z historią Legionów Polskich, z postacią Józefa Piłsudskiego, czy dotycząca 28. Pułku Strzelców Kaniowskich (Dzieci Łodzi); fotografie wykonane w obozach internowanych żołnierzy polskich w Szczypiornie, Łomży i Taraczköz na Węgrzech w latach 1917-1918; album „Armia Polska we Włoszech 1918-1919” z oryginalnymi 130 zdjęciami z obozu na terenie Włoch, w którym przebywali jeńcy polscy z armii austriackiej (następnie wcieleni do Armii Polskiej gen. Józefa Hallera); fotografie z 1938 r. z uroczystości przekazania Wojsku Polskiemu broni, ufundowanej ze społecznych składek; amatorskie zdjęcia żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie: 1. Dywizji Panc. gen. Stanisława Maczka i 2. Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa; fotografie, obrazujące różnorodne życie kulturalne polskich żołnierzy w obozach jenieckich (np. w Oflagu VII A w Murnau).

Z lat okupacji hitlerowskiej posiadamy m.in. ciekawą kolekcję 30 fotografii wykonanych na ulicach Łodzi późną wiosną 1944 r. i niezwykle cenne zdjęcia z łódzkiego getta z lat 1940-1944, na których utrwalono jego zabudowę, mieszkańców, warunki ich życia i pracy.

Szczególne miejsce w zbiorach ikonograficznych zajmują zdjęcia represjonowanych w czasach totalitaryzmu obywateli polskich, zarówno na ziemiach polskich, jak i na Wschodzie. Zgromadziliśmy też (choć wciąż jeszcze dość skromną) dokumentację fotograficzną, związaną z konspiracją i walką o demokratyzację życia publicznego na terenie regionu łódzkiego po 1945 r. Dzięki zrozumieniu i życzliwości łódzkiego środowiska represjonowanych w latach stalinizmu – systematycznie powiększa się zbiór zdjęć, obrazujących warunki życia i morderczej pracy w obozach NKWD w ZSRR.

Spośród zdjęć współczesnych na uwagę zasługują np.: oryginalne fotografie z wiecu, który odbył się w Hali Sportowej w Łodzi 11 listopada 1980 r. z udziałem Lecha Wałęsy – przewodniczącego NSZZ „Solidarność”; ponad 200 zdjęć ze strajków protestacyjnych w łódzkich fabrykach i zakładach w listopadzie 1980 r. i lutym 1981 r.; fotografie ze strajku studentów Łodzi w styczniu-lutym 1981 r.

Od wielu lat Muzeum kolekcjonuje karty pocztowe o tematyce patriotycznej i widokówki łódzkie. Najstarsze pocztówki przechowywane w zbiorach, tzw. karty korespondencyjne, pochodzą z 1898 r. i upamiętniają postaci wielkich Polaków – Tadeusza Kościuszkę i Adama Mickiewicza. Ciekawie prezentuje się zbiór kart pocztowych wydawanych w różnych latach z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Chociaż dotyczą tematyki religijnej, zawierają wiele graficznych symboli narodowych – wizerunki orła w koronie, herb Polski, Litwy i Rusi, biało-czerwone flagi itp., a także napisy o treściach niepodległościowych. Systematycznie uzupełniana jest kolekcja kart pocztowych, obrazujących rozwój i historię miasta Łodzi. Znaleźć na nich można, zmieniające się przez lata: ulice, rynki, pałace i budynki fabryczne, banki, dworce kolejowe, szkoły, szpitale, obiekty sakralne (w tym nieistniejące już synagogi), a także panoramę miasta od końca XIX wieku po dzień dzisiejszy.

« powrót do góry