Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

Zbiory

Z uwagi na zakres tematyczny, jaki w swych pracach badawczych oraz działalności wystawienniczej podejmuje Muzeum Tradycji Niepodległościowych, w zbiorach naszej instytucji znajdują się bardzo różnorodne eksponaty. Wśród liczącej blisko 6,5 tys. pozycji kolekcji muzealiów posiadamy: dzieła sztuki, plakaty, sztandary, medale pamiątkowe, biżuterię patriotyczną, broń białą i palną, mundury i oporządzenie wojskowe, ordery i medale, pamiątki po więźniach obozów hitlerowskich i łagrów sowieckich...

Spośród ostatnio pozyskanych muzealiów warto wymienić dzieła sztuki: obraz Rugi pruskie pędzla Konstantego Górskiego, grafiki Leopolda Gottlieba i Wincentego Wodzinowskiego, akwarele Stanisława  Batowskiego-Kaczora i Stanisława Praussa czy rzeźbę autorstwa Tadeusza Bylewskiego Chorąży, wykonaną w znanej warszawskiej wytwórni „Braci Łopieńskich”. Innym ciekawym eksponatem jest (prezentowany na wystawie stałej w Oddziale Radogoszcz) ręczny karabin maszynowy „Browning” wykonany w Fabrique National w Belgii na zamówienie Wojska Polskiego. Rzadkim w kolekcjach muzealnych jest niemiecki karabin samopowtarzalny G-43. Cennym zakupem są też pistolety maszynowe Thompson 1928 A1 i A1M1.

W ostatnim okresie czasu zbiory Muzeum wzbogaciły się o ciekawą kolekcję biżuterii patriotycznej: wisiorki, broszki, sekretniki, bransoletki…  Innym interesującym eksponatem jest zegar kominkowy z postacią strzelającego żołnierza, przed 1939 r. będący własnością por. Tadeusza Byszewskiego, instruktora Centralnej Szkoły Podoficerów Korpusu Ochrony Pogranicza w twierdzy Osowiec koło Łomży.

W 2009 roku we współpracy z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 104 otworzyliśmy Skansen Militarny. Spośród zgromadzonych tam eksponatów warto wymienić: czołg T-34/85, samolot odrzutowy PZL TS-11 "Iskra" MR, śmigłowiec ratownictwa Mi-2L, transporter opancerzony BRDM-2 w wersji wozu dowodzenia R-5.

W działalności merytorycznej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi istotną rolę odgrywają archiwalia, zgromadzone w ilości ponad 11 tys. pozycji. Wśród nich są afisze i obwieszczenia – zarówno władz polskich, czy państw zaborczych oraz okupantów hitlerowskich i sowieckich.  Szczególnie cennymi dla Muzeum eksponatami są pamiątki osobiste po żołnierzach – uczestnikach walk o niepodległość Polski czy więźniach obozów hitlerowskich oraz sowieckich. W ostatnich latach udało się pozyskać do kolekcji muzealnej 12 grypsów pisanych z obozu przejściowego na ul. Liściastej na Radogoszczu przez Franciszka Pawlika, liczne pamiątki z oflagu II C w Woldenbergu, a wśród nich m.in. korespondencję gen. bryg. Franciszka Altera, we wrześniu 1939 r. dowódcy 25 Dywizji Piechoty.

Muzeum gromadzi również eksponaty kartograficzne. Posiadamy wiele map i planów. Jednymi z ostatnich nabytków były: mapa komunikacyjna Królestwa Polskiego z początku XX wieku, mapa ziem Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego podzielonych między Austrię, Rosję i Prusy w wyniku zaborów wydana przez Cary Engraver & Map Seller w Londynie w 1799 r. czy mapa „Übersichtskarte des Großdeutschen Reiches” opublikowana w Berlinie w 1941 r.

Muzeum Tradycji Niepodległościowych posiada także bardzo bogaty zbiór ikonografii – blisko 13 tys. eksponatów, a w nim liczne fotografie ukazujące historię Łodzi od XIX wieku po czasy współczesne. Imponujący jest również zbiór pocztówek patriotycznych, a niewielki jej wybór prezentowany jest aktualnie na wystawie Pocztówka orężem w walce o niepodległość.

Na zakończenie warto podkreślić, iż z bogatych zbiorów Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi od wielu lat korzystają inne placówki muzealne i naukowe, przedstawiciele środków masowego przekazu, pracownicy i studenci wyższych uczelni, autorzy opracowań historycznych.

Główne zadania Działu Zbiorów MTNŁ:

  • gromadzenie zbiorów drogą zakupu oraz przejmowania darowizn
  • opracowywanie naukowe eksponatów w systemie komputerowym Musnet Niebieski
  • ich inwentaryzowanie oraz katalogowanie – m.in. sporządzanie kart naukowych, przedmiotowych, magazynowych
  • ochrona zbiorów – w tym m.in. nadzór nad magazynami, zabezpieczeniami na ekspozycjach itp.
  • digitalizacja zbiorów
  • typowanie eksponatów do konserwacji (Muzeum nie dysponuje własną pracownią konserwatorską)

 

« Powrót do góry