Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

Dział Edukacyjny

Zadania Działu Edukacyjnego skupiają się głównie na szeroko rozumianej promocji wystaw i innych przedsięwzięciach muzealnych w mediach i placówkach oświatowych, stałym poszukiwaniu partnerów i nowych zwiedzających, a także na prowadzeniu działalności edukacyjnej (opartej o lekcje muzealne, odczyty i prelekcje) na terenie oddziałów Muzeum i nie tylko.   

W szczególności, do zadań Działu Edukacyjnego należy:

  • prowadzenie działalności edukacyjnej (warsztaty, konkursy, spotkania, lekcje muzealne itp.) we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum;
  • promownanie i upowszechnianie działalności Muzeum wśród młodzieży szkolnej;
  • organizacja dyżurów pracowników oraz obsługa wystaw oraz imprez muzealnych;
  • tworzenie bazy danych o wydarzeniach muzealnych w kraju;
  • organizowanie sesji popularno - naukowych;
  • współpracy z grupami rekonstrukcji historycznych, z organizacjami kombatanckimi, stowarzyszeniami oraz organizacjami propagującymi działalność niepodległościową i patriotyczną;
  • tworzenie bazy danych o wydarzeniach muzealnych w Łodzi i na terenie kraju;
  • gromadzenie i udostępnianie w ramach biblioteki muzealnej i specjalistycznej księgozbioru historycznego, katalogów, folderów i innych wydawnictw.
« Powrót do góry