Polski English Przedź do profilu MTN

Dział Edukacyjny

Zadania Działu Edukacyjnego skupiają się głównie na szeroko rozumianej promocji wystaw i innych przedsięwzięciach muzealnych w mediach i placówkach oświatowych, stałym poszukiwaniu partnerów i nowych zwiedzających, a także na prowadzeniu działalności edukacyjnej (opartej o lekcje muzealne, odczyty i prelekcje) na terenie oddziałów Muzeum i nie tylko.   

W szczególności, do zadań Działu Edukacyjnego należy:

  • prowadzenie działalności edukacyjnej (warsztaty, konkursy, spotkania, lekcje muzealne itp.) we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum;
  • promownanie i upowszechnianie działalności Muzeum wśród młodzieży szkolnej;
  • organizacja dyżurów pracowników oraz obsługa wystaw oraz imprez muzealnych;
  • tworzenie bazy danych o wydarzeniach muzealnych w kraju;
  • organizowanie sesji popularno - naukowych;
  • współpracy z grupami rekonstrukcji historycznych, z organizacjami kombatanckimi, stowarzyszeniami oraz organizacjami propagującymi działalność niepodległościową i patriotyczną;
  • tworzenie bazy danych o wydarzeniach muzealnych w Łodzi i na terenie kraju;
  • gromadzenie i udostępnianie w ramach biblioteki muzealnej i specjalistycznej księgozbioru historycznego, katalogów, folderów i innych wydawnictw.
« Powrót do góry