Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

ZBIORY

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi gromadzi, opracowuje, udostępnia i popularyzuje pamiątki historyczne, związane z walką Polaków o wolną, niepodległą i sprawiedliwą Polskę – od Powstania Kościuszkowskiego po czasy współczesne. Wiele uwagi poświęca gromadzeniu obiektów dokumentujących powstanie i rozwój Łodzi oraz regionu łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem wielonarodowego charakteru i tradycji rewolucyjnych jego mieszkańców.

Zaczątek zbiorów muzealnych stanowiły przekazy od różnych instytucji podczas tworzenia w latach 60. XX wieku Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego (poprzedniczki obecnego Muzeum). Wiele kolejnych eksponatów ofiarowali nam uczestnicy walk niepodległościowych i konspiracji, ich rodziny bądź inne osoby prywatne. Znaczna część tych pamiątek, które obrazują męczeństwo i martyrologię Polaków, znalazła miejsce w naszym Muzeum dzięki członkom Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Łódź, Związku Sybiraków i Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Nieliczne eksponaty zostały zakupione.

W wyniku dotychczasowej działalności Muzeum zgromadziło interesujący zbiór liczący już niemal 50 tys. pozycji inwentarzowych. Tworzą go archiwalne dokumenty, fotografie, realia historyczne oraz obiekty zastępcze w postaci mikrofilmów, faksymiliów, fotokopii i kopii.

Oryginalne eksponaty grupowane są w następujących działach: archiwalia, ikonografia i realia historyczne.

Nasze, niewątpliwie bogate i różnorodne, zbiory są eksponowane na wystawach stałych i czasowych, udostępniane w celach badawczych zainteresowanym osobom i instytucjom, wykorzystywane przez dziennikarzy, filmowców i twórców telewizyjnych. Dzięki temu nie spoczywają w magazynach, lecz na co dzień dobrze służą popularyzacji niepodległościowych tradycji polskiego społeczeństwa, kształtowaniu i umacnianiu patriotyzmu, poszerzaniu wiedzy historycznej, spełniając tym samym ważną funkcję edukacyjną, wychowawczą i popularyzatorską. 

« Powrót do góry