Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

Finał Konkursu wiedzy o Litzmannstadt Getto

W dniu 11 kwietnia 2017 roku w siedzibie Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przy ulicy Gdańskiej 13 oraz w budynku SP nr 23 przy ulicy Gdańskiej 16 został przeprowadzony Konkurs wiedzy o Litzmannstadt Getto, adresowany do młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W Konkursie wzięło udział 13 uczniów z 7 szkół     z terenu Łodzi (w tym z gimnazjów 3  uczniów, a ze szkół ponadgimnazjalnych 10 uczniów).


Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwała Komisja w składzie:

 

dr Zofia Trębacz, asystent – przewodnicząca Komisji

Sławomir Gawlik, adiunkt – sekretarz

Grzegorz Wróbel, kustosz – członek Komisji

 

 

Konkurs na szczeblu ogólnołódzkim został przeprowadzony w dwóch etapach.

 

I.Etap – pisemny

 

Udział wzięło 13 osób. Uczestnicy odpowiadali na 25 pytań. Maksymalna liczba punktów  do uzyskania przez jednego uczestnika to 25 punktów.

Do drugiego etapu (odpowiedzi ustne) dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych zakwalifikowało się sześć osób:

 

1. Ewelina Bardzińska            XXXI LO w Łodzi              23 pkt.

2. Eliza Mrówczyńska            ZST-I w Łodzi                     20 pkt.

3. Bartosz Bartoszewski          XXXI LO w Łodzi              19 pkt.

4. Wioleta Kudaj                      ZSPM w Łodzi                   17 pkt.

5. Adam Rzepkowski                ZSPM w Łodzi                  16 pkt.

6. Radosław Bucki                    ZST-I w Łodzi                    16 pkt.

 

 

Dla uczniów z gimnazjów trzy osoby:

 

 1. Anna Wincior                 PG nr 26 w Łodzi              24 pkt.
 2. Zofia Skrzypczak            PG nr 26 w Łodzi             18 pkt.
 3. Borys Chmielewski         PG nr 2 w Koluszkach     15 pkt.

 

 

Po przeprowadzeniu części ustnej szanowne jury Konkursu postanowiło przyznać:

 

 

 

 1. miejsce   dla Eweliny Bardzińskiej z XXXI LO w Łodzi

 

2.miejsce  dla Elizy Mrówczyńskiej z ZST-I w Łodzi

3.miejsce  dla Bartosza Bartoszewskiego z XXXI LO w Łodzi

 

Dla uczniów z gimnazjów:

 

 

 1.    miejsce dla Anny Wincior z PG nr 26 w Łodzi
 2.    miejsce dla Zofii Skrzypczak z PG nr 26 w Łodzi
 3.    miejsce dla Borysa Chmielewskiego z PG nr 2 w Koluszkach

 

 

Jury dokonało następującego podziału nagród dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych:

 

 1. Nagroda za I miejsce dla Eweliny Bardzińskiej z XXXI LO w Łodzi.
 2. Nagroda za II miejsce  dla Elizy Mrówczyńskiej z ZST-I w Łodzi
 3. Nagroda za III miejsce dla Bartosza Bartoszewskiego z XXXI LO w Łodzi

 

oraz wyróżnienia dla:

 

 

 1. Wyróżnienie za IV miejsce dla Wiolety Kudaj z ZSPM w Łodzi
 2. Wyróżnienie za V miejsce dla Adama Rzepkowskiego z ZSPM w Łodzi
 3. Wyróżnienie za VI miejsce dla Radosława Buckiego z ZST-I w Łodzi

 

 

Jury dokonało następującego podziału nagród dla uczniów z gimnazjów:

 

 

 1. Nagroda za I miejsce dla Anny Wincior z PG nr 26 w Łodzi
 2. Nagroda za II miejsce dla Zofii Skrzypczak z PG nr 26 w Łodzi
 3. Nagroda za III miejsce dla Borysa Chmielewskiego z PG nr 2 w Koluszkach

 

 

 

Szanowna Komisja bardzo dziękuje wszystkim osobom, które brały udział w VI edycji Konkursu wiedzy o Litzmannstadt Getto (2017). Jesteśmy pod wrażeniem przygotowania merytorycznego, szerokiej wiedzy związanej z tematyką poruszaną w czasie Konkursu jaką reprezentowali uczniowie.

 

W dniu 27 kwietnia 2017 roku o godz. 13.00 w siedzibie Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi rozpoczęło się uroczyste spotkanie podsumowujące VI edycję „Konkursu wiedzy o Litzmannstadt Getto”. Podczas uroczystości laureatom Konkursu wręczono nagrody rzeczowe a pozostałym uczestnikom i opiekunom uczniów wręczono dyplomy i wydawnictwa muzealne.

 

Autor: A. Kamiński
« powrót do góry