Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

Plus czy Minus - konfrontacje historyczne, Józef Beck – realista czy romantyk?

W ramach Salonu Historycznego Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, odbyło się spotkanie z cyklu Plus czy Minus - konfrontacje historyczne zatytułowane: Józef Beck – realista czy romantyk? dyskusja o książce Pawła Samusia „Minister Józef Beck. Dom rodzinny i lata młodzieńcze”/// 26 kwietnia 2017 r. (środa) /// godz. 18:00/// Siedziba główna Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, ul. Gdańska 13 Autor prezentowanej pracy podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jaką rolę odegrały dom rod

zinny i lata młodzieńcze w biografii bohatera książki, żołnierza i polityka, dyplomaty, ministra spraw zagranicznych Polski Odrodzonej, Józefa Becka (1894-1944). Zdaniem współczesnych i historyków minister Józef Beck odznaczał się nadzwyczajnymi uzdolnieniami i zaletami, które według marszałka Józefa Piłsudskiego, były „wrodzonym darem rządzenia – darem, którego nie można się nauczyć”.

Goście:
* prof. Paweł Samuś (historyk, Katedra Historii Polski Najnowszej UŁ, autor książki „Minister Józef Beck”)
* dr Łuksz Jasina (historyk i filmoznawca, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych)
* Marcin Celiński (publicysta, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Liberté!”)

Prowadzenie:
* dr Mikołaj Mirowski (historyk i publicysta, Dom Literatury w Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi)

Patronat medialny: TVP Historia, TVP S.A. Oddział w Łodzi, Radio Łódź, Dom Literatury, Liberte!, Dziennik Łódzki, Gazeta Trybunalska, Koncept, Obserwator Międzynarodowy, Histmag.org.

Autor: A. Kamiński
« powrót do góry