Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

Edukacyjne spotkania z weteranami misji pokojowych ONZ

W dniach  16 marca i 6 kwietnia 2017 r.  w głównej siedzibie Muzeum Tradycji Niepodległościowych przy ul. Gdańskiej 13 odbyły się kolejne dwa z cyklicznych spotkań młodzieży szkolnej z weteranami misji pokojowych i stabilizacyjnych ONZ zrzeszonych w Łódzkim Kole Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. W spotkaniach brali udział uczniowie łódzkich gimnazjów i szkół średnich, w sumie ponad 120 osób.

Młodzież miała okazję zapoznać się z historią ONZ . Weterani wiele miejsca poświęcili moralnym  i etycznym aspektom służby wojskowej, a ich narracja została ubarwiona opowieściami o życiu codziennym na misji . Ciekawym elementem spotkań był również pokaz pamiątek z różnych zakątków świata. 

« powrót do góry