Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

Premiera monodramu "Ego te absolvo"

Monodram Huberta Kułacza "Ego te absolvo" w reżyserii Bogusława Semotiuka, przenosi nas do okresu I wojny światowej. Wspomnienia ks. płk Józefa Panasia, na których kanwie powstał spektakl, są doskonałym materiałem do refleksji nad tragedią wojny i kosztami związanymi z marzeniem o wolności. 

19 listopada 2016 w Siedzibie Głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, miała miejsce premiera spektaklu Huberta Kułacza "Ego te absolvo" w reżyserii prof. Bogusława Semotiuka. Monodram powstał na podstawie pamiętnika ks. płk Józefa Panasia, kapelana Legionów Polskich. 

Ks. płk. Józef Panaś ur. 25.11.1887 r. w Odrzykoniu pod Krosnem. Po skończeniu gimnazjum w Przemyślu, wstąpił do tamtejszego Seminarium Duchownego. W 1911 r. przyjął święcenia kapłańskie. Kiedy rozpoczęła się I wojna światowa wstąpił do II Brygady Legionów Polskich, w których sprawował obowiązki oficera prowiantowego, a potem kapelana. W latach 1914–16, wraz z legionami przeszedł cały szlak bojowy. W lutym 1918 r. podczas przebijania się II Brygady przez front, został internowany przez Austriaków. Podczas procesu został oskarżony o zdradę państwa, za co groziła kara śmierci. Wolność odzyskał po rozpadzie Austro – Węgier, jesienią 1918 r. Powróciwszy na ziemie polskie kierował w obroną Przemyśla przed Ukraińcami, a następnie organizował pomoc dla walczącego Lwowa. Za czynny bojowe został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl. i czterema Krzyżami Walecznych.

Monodram jest barwnym opisem przeżyć i przemyśleń młodego księdza na temat wojny, poświecenia, heroizmu i tragedii pokolenia walczącego o niepodległość. Jest też zapisem dylematów, wątpliwości i marzeń na temat niepodległej Polski. Autor pamiętnika nie unika opisów tragizmu wojny. Pozwala to stawiać pytania o granice poświęcenia i okoliczności, które na takie poświęcenie pozwalają. Treść przedstawienia kończy się na akcie 5 listopada 1916 i dramatycznym pytaniu: CZY BĘDZIE POLSKA?

Przedstawienie powstało przy wsparciu Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. 

Na kolejne spektakle zapraszamy do Teatru Zamiast na ulicy Piłsudskiego 135. Przedstawienia biletowane odbędą się 26 i 27 listopada o godzinie 19:00. 

Autor: S.Adamkiewicz
« powrót do góry