Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

Otwarcie wystawy o tajnym nauczaniu w latach 1939-1945

20 października (czwartek) o godzinie 14:00 odbyła się uroczysta inauguracja wystawy Bez munduru i broni w walce z okupantem. Tajne komplety 1939 -1945. Ekspozycja prezentowana będzie do końca kwietnia 2017 roku. Projekt jest współfinansowany przez Urząd Miasta Łodzi.

W tragicznym dla narodu polskiego okresie, latach okupacji niemieckiej, ogromną rolę w zachowaniu tożsamości narodowej odegrała walka o zachowanie kultury i oświaty polskiej, a szczególnie szeroko rozbudowane i prowadzone na wszystkich szczeblach szkolnictwa, tajne nauczanie. Było to tym istotniejsze, że zgodnie z tezą Adolfa Hitlera iż: „żaden naród nie żyje dłużej niż dokument jego kultury”, aparat niemieckiej administracji okupacyjnej natychmiast przystąpił do realizacji programu niszczenia kultury polskiej.

Już w 1939 r. z inicjatywy ocalałych nauczycieli, niedawnych studentów i harcerzy zorganizowane zostało tajne szkolnictwo. Aresztowania, represje i wysiedlenia wymogły zachowanie tej działalności w głębokiej konspiracji. Najpopularniejszą, z tego powodu, formą kształcenia stało się nauczanie indywidualne lub w niewielkich grupach. Ryzykowna akcja organizacji tajnego nauczania była formą walki, prowadzonej bez użycia przemocy i broni, a jedynie poprzez codzienną pracę i edukację. Działania te są przykładem postawy patriotycznej.

Organizowana wystawa, oraz towarzyszące jej wydawnictwo będzie przybliżało tą tematykę mieszkańcom Łodzi a szczególnie młodzieży. Ekspozycja będzie miała wymiar nie tylko edukacyjny ale także wychowawczy. Przez bogato rozwinięty aspekt regionalny, zapozna widza z funkcjonowaniem tajnych kompletów w Łodzi. Powyższa tematyka zostanie zobrazowana poprzez ikonografię, archiwalia i realia historyczne. Uzupełniem są biogramy nauczycieli i uczniów tajnego nauczania. Prezentujemy ich dokumenty osobiste, fotografie oraz odznaczenia.

 Ekspozycja będzie prezentowana do końca kwietnia 2017 roku w Oddziale Martyrologii Radogoszcz Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Projekt jest współfinansowany przez Urząd Miasta Łodzi

Patronami medialnymi wystawy są:
* TVP Historia - Oficjalna strona
* TVP Łódź
* Histmag.org

Autor: S. Adamkiewicz
« powrót do góry