Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

Załoga naszego Muzeum na XIII FORUM HISTORYKÓW WOJSKOWOŚCI

W dniach 21-24 września br. pracownicy naszego Muzeum: Konrad Czernielewski, dr Karol Jadczyk i Agnieszka Jędrzejewska uczestniczyli w XIII Forum Historyków Wojskowości zorganizowanym przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Program konferencji obejmował obrady plenarne oraz dyskusje w zespołach problemowych. Doktor K. Jadczyk i A. Jędrzejewska byli uczestnikami zespołu zatytułowanego "Dowodzić, to znaczy szukać zwycięstwa" - o kadrze dowódczej i nie tylko, której powierzono żołnierski los. Natomiast K. Czernielewski wziął udział w dyskusji zespołu, której temat oparty został na myśli zaczerpniętej z Konstytucji 3 Maja - Wojsko nic innego nie jest tylko wyciągnięta siła obronna i porządna z ogólnej siły narodu. Poruszane tematy dotyczyły m.in. zagadnień takich, jak związki społeczeństwa z wojskiem, udział wojska w uroczystościach patriotycznych i narodowych, armia narodowa a polityka. Wszystkie głosy w dyskusji zostały zarejestrowane i zostaną opublikowane w formie suplementu do materiałów pokonferencyjnych.

Jednym z punktów programu XIII Forum Historyków Wojskowości był rejs na pokładzie okrętu Marynarki Wojennej ORP „Wodnik”, który odbył się zgodnie z planem dowództwa Centrum Operacji Morskich i 3 Flotylli Okrętów. Najważniejszym momentem rejsu była uroczystość złożenia kwiatów przez załogę ORP „Wodnik” w miejscu zatopienia ORP „Wicher”.

W kolejnym dniu uczestnicy XIII Forum spotkali się z  weteranem misji stabilizacyjnych w Bośni, Iraku i Afganistanie. Miejscem spotkania był 43. Batalion Saperów 3. Flotylli Okrętów Marynarki Wojennej stacjonującym w Rozewiu.

Kolejne, XIV Forum Historyków Wojskowości odbędzie się w 2018 roku we Wrocławiu.

 

 


« powrót do góry