Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

Lekcja historii w terenie KRYPTONIM "DORSZE" 1941

 

Wdniu 29 września 2016 r. odbyła się XXVII lekcja historii w terenie KRYPTONIM „DORSZE” 1941 poświęcona Marii Jasińskiej. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi przy wsparciu pracowników naszego Muzeum. Zajęcia miały charakter rajdu turystycznego, połączonego z lekcją historii regionalnej. Startowało 16 drużyn reprezentujących wybrane szkoły podstawowe, gimnazja, licea różnych typów, głównie z terenu Łodzi, a także z Różycy (pow. Koluszki) i Rawy Mazowieckiej. Poszczególne grupy liczące od 10 do 25 osób poruszały się na dwóch trasach: z Eminowa i z Justynowa do Szkoły Podstawowej w Różycy, gdzie znajdowała się meta rajdu.

Zespół merytoryczny Muzeum w składzie: Grzegorz Wróbel (starszy kustosz), Agnieszka Jędrzejewska (kustosz), Ryszard Iwanicki (starszy dokumentalista) przygotowali wraz z pracownikami IPN kilkanaście pogadanek historycznych, związanych z postacią Marii Jasińskiej, bohaterki konspiracji z Łodzi, prowadzącej działalność kurierską w ramach Akcji „Dorsze”, która przeprowadziła  przez granicę do Generalnego Gubernatorstwa, jeńców brytyjskich zbiegłych z Poznania. 

Przekazany komentarz zawierał zwięzły życiorys Marii Jasińskiej, opis przebiegu akcji dywersyjnej w rejonie Koluszek, aresztowania i śledztwa oraz śmierci konspiratorki, skazanej wyrokiem sądu niemieckiego okupanta. Tekst pogadanki przeprowadzonej w rejonie miejscowości Będzelin - Justynów zawierał elementy edukacyjne zależne od poziomu nauczania poszczególnych grup. Rajd zakończono m.in. quizem historyczno-turystycznym.


 

 

 

 

 

TRASY RAJDU


« powrót do góry