Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

Pracownicy Muzeum na Forum Historyków Wojskowości...

W XIV Forum Historyków Wojskowości, którego uczestnicy obradowali w dniach 21-22 września 2018 roku w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie wzięli aktywny udział dwaj pracownicy naszego Muzeum.

Kustosz dyplomowany dr Agnieszka Jędrzejewska wygłosiła odczyt pt.: Szkolenie hufców Przysposobienia Wojskowego w myśl programu „Naród pod bronią” w latach 1935-1939.

Starszy kustosz Konrad Czernielewski przedstawił referat pt.: Apolityczność armii II Rzeczypospolitej. Prawda czy fikcja?

Z przyjemnością informujemy też, że Pani Agnieszka Jędrzejewska otrzymała wyróżnienie za pracę doktorską Generał brygady Józef Olszyna-Wilczyński 1890-1939.

« powrót do góry