Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

Podsumowanie Konkursu wiedzy o Litzmannstadt Getto

 

 

W dniu 12 kwietnia 2018 roku w siedzibie Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przy ulicy Gdańskiej 13 oraz w budynku SP nr 23 przy ulicy Gdańskiej 16 został przeprowadzony Konkurs wiedzy o Litzmannstadt Getto, adresowany do młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W Konkursie wzięło udział 18 uczniów z 10 szkół     z terenu Łodzi (w tym ze szkół podstawowych 4 uczniów, z gimnazjów 4  uczniów, a ze szkół ponadgimnazjalnych 10 uczniów).

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwała Komisja w składzie:

 

Izabela Terela, adiunkt, Kierownik Oddziału Stacja Radegast – przewodnicząca Komisji

Sławomir Gawlik, adiunkt – sekretarz

Grzegorz Wróbel, kustosz – członek Komisji

 

 

Konkurs na szczeblu ogólnołódzkim został przeprowadzony w dwóch etapach.

 

I.Etap – pisemny

 

Udział wzięło 18 osób. Uczestnicy odpowiadali na 25 pytań. Maksymalna liczba punktów  do uzyskania przez jednego uczestnika to 25 punktów. Wyniki pisemnego etapu:

 

Osoby reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne

 

1. Ewelina Bardzińska            XXXI LO w Łodzi              22 pkt.

2. Eliza Mrówczyńska            ZST-I w Łodzi                     22 pkt.

3. Anna Wincior                      ZSETH w Łodzi                  20 pkt.

4. Karol Ługowski                   ZST-I w Łodzi                     16 pkt.

5. Wioleta Kudaj                      ZSPM w Łodzi                    14 pkt.

6. Mateusz Janas                      CKZiU w Łodzi                   14 pkt.

7. Bartosz Bartoszewski            XXXI LO w Łodzi              11 pkt.

8. Adam Rzepkowski                 ZSPM w Łodzi                    10 pkt.

9. Natalia Przytuła                     ZSP nr 5 w Łodzi                 10 pkt.

10. Konrad Dytkiewicz              ZSP nr 5 w Łodzi                   9 pkt.

 

Osoby reprezentujące gimnazja

 

11. Amelia Krynicka              PG nr 44 w Łodzi                    23 pkt

12. Agata Polaczek                 PG nr 44 w Łodzi                    15 pkt.

13. Wiktor Cybart                  PG „MIKRON” w Łodzi           9 pkt.

14. Maria Słanek                     PG „MIKRON” w Łodzi           8 pkt.

 

Osoby reprezentujące szkoły podstawowe

 

15. Zuzanna Pilarz                  SP nr 172 w Łodzi                   21 pkt.

16. Mateusz Woskowicz          SP nr 172 w Łodzi                   15 pkt.

17. Marcin Wiśniewski            SP nr 33 w Łodzi                     12 pkt.

18. Mateusz Sodo                      SP nr 33 w Łodzi                     11 pkt.

 

 

Do drugiego etapu (odpowiedzi ustne) dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych zakwalifikowały się trzy osoby:

 

1. Ewelina Bardzińska            XXXI LO w Łodzi              22 pkt.

2. Eliza Mrówczyńska            ZST-I w Łodzi                     22 pkt.

3. Anna Wincior                     ZSETH w Łodzi                   19 pkt.

 

 

Dla uczniów z szkół podstawowych i gimnazjów nie przeprowadzono drugiego etapu (odpowiedzi ustne) z powodu nie osiągnięcia 70% poprawnych odpowiedzi.

 

 

Po przeprowadzeniu części ustnej szanowne jury Konkursu postanowiło przyznać:

 

 

 1. miejsce   dla Elizy Mrówczyńskiej z ZST-I w Łodzi

 2. miejsce  dla Eweliny Bardzińskiej z XXXI LO w Łodzi

 3. miejsce  dla Anny Wincior z ZSETH w Łodzi

 

 

Szanowna Komisja bardzo dziękuje wszystkim osobom, które brały udział w VI edycji Konkursu wiedzy o Litzmannstadt Getto (2017). Jesteśmy pod wrażeniem przygotowania merytorycznego, szerokiej wiedzy związanej z tematyką poruszaną w czasie Konkursu jaką reprezentowali uczniowie.

 

Jury dokonało następującego podziału nagród dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych:

 

 1. Nagroda za I miejsce dla Elizy Mrówczyńskiej z ZST-I w Łodzi.
 2. Nagroda za II miejsce  dla Eweliny Bardzińskiej z XXXI LO w Łodzi
 3. Nagroda za III miejsce dla Anny Wincior z ZSETH w Łodzi

 

 

Jury dokonało następującego podziału nagród dla uczniów z gimnazjów, uwzględniając próg 70% prawidłowych odpowiedzi:

 

 1. Nagroda za I miejsce dla Amelii Krynickiej z PG nr 44 w Łodzi

 

 

Jury dokonało następującego podziału nagród dla uczniów ze szkół podstawowych, uwzględniając próg 70% prawidłowych odpowiedzi:

 

 1. Nagroda za I miejsce dla Zuzanny Pilarz z SP nr 172 w Łodzi

 

 

Jury dla wszystkich uczestników finału przyznało za udział w Konkursie wydawnictwa Muzeum.

 

Folder Litzmannstadt Getto 1940-1944.

 

dla 3 uczniów z szkół ponadgimnazjalnych ze ścisłego finału:

 

 1. Elizy Mrówczyńskiej z ZST-I w Łodzi.
 2. Eweliny Bardzińskiej z XXXI LO w Łodzi.
 3. Anny Wincior z ZSETH w Łodzi.

 

i dla 3 uczniów z gimnazjów ze ścisłego finału:

 

 1. Amelii Wincior z PG nr 44 w Łodzi
 2. Agaty Polaczek z PG nr 44 w Łodzi
 3. Wiktora Cybarta z PG „MIKRON” w Łodzi

 

i dla 3 uczniów ze szkół podstawowych:

 

 1. Zuzanny Pilarz z SP nr 172 w Łodzi
 2. Mateusza Woskowicza z SP nr 172 w Łodzi
 3. Marcina Wiśniewskiego z SP nr 33 w Łodzi

 

oraz dla 10 nauczycieli (opiekunów):

 

 1. Barbary Bandurki-Majchrzak z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi
 2. Jacka Klimczaka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi
 3. Aleksandra Kurowska z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi
 4. Roberta Przybysza z XXXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
 5. Izabeli Rodziewicz z Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi
 6. Iwony Pardel z Centrum Kształcenia Ustawicznenego w Łodzi
 7. Ewy Olczak z Publicznego Gimnazjum nr 44 w Łodzi
 8. Mateusza Kowalskiego z Publicznego Gimnazjum „MIKRON” w Łodzi.
 9. Izabeli Mierzejewskiej ze Szkoły Podstawowej nr 33 w Łodzi.

10.  Piotra Atemborskiego ze Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi

 

 

Dla pozostałych finalistów „Zabrano nam dzieciństwo 1939-1945”

 

Karola Ługowskiego                   ZST-I w Łodzi                   

Wiolety  Kudaj                            ZSPM w Łodzi                                                                  

 Mateusza Janas                           CKZiU w Łodzi                  

Bartosza Bartoszewskiego           XXXI LO w Łodzi             

Adama Rzepkowskiego                ZSPM w Łodzi                    

Natalii Przytuły                             ZSP nr 5 w Łodzi                

 Konrada Dytkiewicza                   ZSP nr 5 w Łodzi  

Marii Słanek                                  PG „MIKRON“ w Łodzi

Mateusza Sody                              SP nr 33 w Łodzi

« powrót do góry