Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

Specjalne spotkanie kierowane do nauczycieli łódzkich szkół „100-lecie Niepodległości”

W dniu 19.03.2018 r. w naszym Muzeum odbyło się specjalne spotkanie kierowane do nauczycieli łódzkich szkół „100-lecie Niepodległości”. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście Senator RP Ryszard Bonisławski i Redaktor Naczelna Wydawnictwa Literatura Wiesława Jędrzejczyk. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Łodzi.

Program spotkania:

- 14.00-14.30 – prelekcja Pana Ryszarda Bonisławskiego (Senator RP, prezes Towarzystwa Przyjaciół Łodzi) – „Łódź w 100-lecie Niepodległości”

- 14.30-15.00 – wystąpienie Pani Wiesławy Jędrzejczyk (Redaktor Naczelna Wydawnictwa Literatura) – prezentacja najnowszych wydawnictw o tematyce niepodległościowej

- 15.00-15.15 – przerwa kawowa

-15.15-15.45 – wystąpienie Pań Janiny Mitek (przewodnicząca sekcji szkolnej Towarzystwa Przyjaciół Łodzi) i Kamili Lutek-Urbaniak (Kierownik działu edukacyjnego – Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi) – prezentacja oferty edukacyjnej na 100-lecie Niepodległości

- 15.45-16.15 – zwiedzanie wystawy stałej „Drogi do Niepodległej 1791-1921”

« powrót do góry