Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

Szkolenie dla Nauczycieli

 

We wtorek 6 marca 2018 r. w naszym Muzeum odbyło się szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej łódzkich szkół podstawowych. Spotkanie odbyło się we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i wzięło w nim udział kilkanaście osób. Temat szkolenia: „Śladami wielkich postaci historycznych – T. Kościuszko, J. Piłsudski, P. Wysocki. Propozycje zabaw i gier dydaktycznych o tematyce narodowowyzwoleńczej do wykorzystania z dziećmi klas młodszych”. W spotkaniu uczestniczyła Redaktor Naczelna Wydawnictwa Literatura, która opowiedziała o najnowszych książkach dotyczących tematyki historycznej.

« powrót do góry