Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

Konferencja Prasowa Oddział Martyrologii Radogoszcz

W roku 2018 Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi rozpocznie inwestycje związane z projektem „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną. Projekt jest realizowany w ramach RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020 – „Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury-Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Inwestycje obejmują dwa Oddziały Muzeum: Oddział Martyrologii Radogoszcz oraz Oddział Stacja Radegast.

 

 

Wykonawcą prac w Oddziale Martyrologii Radogoszcz w ramach projekty jest Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski. Wykonawca przystąpił już do gromadzenia niezbędnej do podjęcia prac remontowych dokumentacji. Wkroczenie ekipy remontowej na teren inwestycji przewidywane jest na koniec marca 2018. Zakres i harmonogram prac remontowych przestawia się następująco:

 

- w pierwszej kolejności remontowi konserwatorskiemu zostanie poddana zabytkowa klatka schodowa, następnie elewacja budynku wystawienniczego i biurowego, równocześnie prowadzone będą prace przy remontowe przy ogrodzeniu;

-w dalszej kolejności wykonawca zajmie się przebudową kotłowni i zapewnieniem dróg pożarowych;

- kolejny etap robót będzie stanowiła zmiana układu wewnętrznego w budynku wystawienniczym, w ramach którego zostanie przeprowadzony gruntowny remont szedowego dachu, przygotowanie sal pod nową ekspozycję stałą (wyburzenie istniejących ścian działowych - rysunek poglądowy w załączniku), wybudowanie nowych sanitariatów, szatni, pomieszczenia socjalnego dla obsługi ekspozycji, korytarza pozwalającego na przejście do budynku biurowego, bez konieczności wchodzenia na ekspozycję (jak to jest obecnie);

- ostatnia faza remontu dotyczyć będzie budynku biurowego, w ramach którego przebudowane zostaną magazyny zbiorów Muzeum i wyremontowane pomieszczenia biurowe; cały budynek zyska nową instalację p.poż odpowiednią do rodzaju przechowywanych zbiorów, oraz instalację antywłama-niową/antykradzieżową.

 

Planowany termin zakończenie całego projektu przewidywane jest na grudzień 2018 r.

 

 

 

 

PROJEKTY MINISTERIALNE:

 

Równocześnie do w/w prac, prowadzone będą również prace przy pomniku-sarkofagu w ramach zadania "Zagospodarowanie przestrzenne wokół pomnika-mauzoleum na terenie dawnego hitlerowskiego więzienia na Radogoszczu", na które Muzeum uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 340.000 zł. Tzw. wkład własny zapewnił Urząd Miasta Łodzi w kwocie 85.000. Łączny koszt zadania wynosi 425.000 zł.

 

W ramach tego zadania zostanie odnowiona bryła pomnika-sarkofagu, wyrównany nasyp, na którym jest on usytuowany, ułożony wzdłuż południowo-zachodniej strony pomnika podjazd dla osób niepełnosprawnych, od frontu zostaną ułożone nowe szerokie schody, a sjenitowe płyty, którym wyłożony jest dziedziniec i ciąg pieszych, przejdą tzw. płomieniowanie, co zwiększy ich estetykę i właściwości antypoślizgowe; na kamiennym podłożu zostaną także zaznaczone mury nie istniejących już dziś zabudowań, które kiedyś łączyły budynek więzienia z dzisiejszym budynkiem wystawienniczym. Planowany termin zakończenia prac - wrzesień 2018 r. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski.

 

Drugie zadanie, na które Muzeum uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nosi tytuł "Zabrał ich ogień... -piekło więzienia na Radogoszczu w świetle losów ludności Kraju Warty w okresie II wojny światowej" i związane jest z przygotowaniem nowej wystawy stałej w Oddziale Martyrologii Radogoszcz. Łączna koszt całego zadania to 441.477 zł, z czego 90.000 zł (tzw. wkład własny) pochodzi z dotacji celowej Urzędu Miasta Łodzi, a 351.477 zł z dotacji Ministra.

 

W zamierzeniu, osią nowej ekspozycji mają być losy Rozszerzonego Więzienia Policyjnego Radogoszcz i jego więźniów, ukazane na tle specyfiki okupacyjnej Kraju Warty. Oznacza to, że zmienione zostaną dotychczasowe proporcje w narracji historycznej. Wystawa będzie w pełni multimedialna, umożliwiająca wykorzystanie ścieżek edukacyjnych, dostosowanych do każdej grupy wiekowej, co zdecydowanie poszerzy ofertę Muzeum, w szczególności dla najmłodszych. Nowa ekspozycja cechować się będzie nie tylko charakterem poznawczym i wychowawczym, ale także stanowić będzie swoiste miejsce pamięci.  Zawrze w sobie elementy służące refleksji i zadumie, które spotęgowane zostaną grą światła i dźwięku. Również ograniczone zostaną do minimum treści pisane, na rzecz bardziej wpływającego na emocje, sposobu podawania wiedzy i informacji. Aby maksymalnie ułatwić zwiedzanie, dla wszystkich zainteresowanych dostępne będą audio-przewodniki (w kilku wersjach językowych) oraz aplikacje na urządzenia mobilne. Koniec realizacji całego zadania przewidywana jest na grudzień 2018 r. Wykonawcą projektu aranżacji nowej ekspozycji jest ASC Studio Projektowania Wnętra Anna Skołożyńska-Cieciera z Warszawy.

« powrót do góry