Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

Rewolucja 1905 - historia (nie)zapomniana - debata

  22 czerwca 1905 roku na terenie Łodzi wybuchło powstanie przeciw władzy carskiej będące jednym z epizodów rewolucji 1905 roku. W walkach, które trwały do 24 czerwca zginąć mogło nawet ponad 1200 osób.  

 

W związku z kolejną rocznicą tych wydarzeń w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi odbyła się debata pt. "Rewolucja 1905 - historia (nie)zapomniana". Czy Polacy pamiętają o wydarzeniach rewolucji 1905? Co decyduje o czym pamiętamy? Czy rewolucja 1905 roku może wpisać się w polską i łódzką tożsamość? Na te i inne pytania odpowiadali

* Iza Mrzygłód – historyczka, opiekunka galerii II RP w Muzeum Historii Polski, doktorantka IH UW, stała współpracowniczka tygodnika internetowego „Kultura Liberalna”. Zajmuje się historią społeczną i polityczną XX wieku, polityka historyczną i kulturą pamięci, przygotowuje rozprawę doktorską o radykalizacji studentów Warszawy i Wiednia w latach 30. Wraz z Piotrem Kieżunem prowadzi na Poddaszu Kultury seminarium literackie „Dwudziestolecie. Skazani na nowoczesność”.
* Michał Gauza - Klub Krytyki Politycznej z Łodzi, popularyzator wiedzy o Rewolucji 1905 r., współorganizator obchodów 112. rocznicy Powstania Łódzkiego.
* dr Kamil Śmiechowski - dr nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Historii Polski XIX wieku UŁ. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię miast, analizę dyskursu, historię procesów modernizacyjnych na ziemiach polskich w XIX i XX w. oraz dzieje Łodzi. Aktualnie pracuje nad projektem naukowym dotyczącym miejskiego dyskursu prasowego w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w. Jest autorem monografii "Z perspektywy stolicy: Obraz Łodzi w warszawskich tygodnikach społeczno-kultuiralnych" (Łódź 2012) oraz "Łódzka wizja postępu: Oblicze społeczno-ideowe „Gońca Łódzkiego”, „Kuriera Łódzkiego” i „Nowego Kuriera Łódzkiego” w latach 1898– 1914" (Łódź 2014), współautorem wraz z M. Sikorską-Kowalską i K. Fukumoto pracy "Robotnicy Łodzi drugiej połowy XIX wieku. Nowe perspektywy badawcze (Łódź 2016) oraz kilkunastu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach polsko i anglojęzycznych oraz pracach zbiorowych.

 

« powrót do góry