Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

Konferencja prasowa w sprawie modernizacji oddziału Martyrologii

W związku z planowanymi zmianami i modernizacja oddziału Martyrologii Radogoszcz odbyła się konferencja prasowa

Nazwa zadania: Zagospodarowanie przestrzenne terenu wokół pomnika-mauzoleum na terenie dawnego hitlerowskiego więzienia na Radogoszczu

Dofinansowanie MKiDN: 340 000,00

Wkład własny: 85 000,00

Syntetyczny opis zadania:

Plan rozwoju i modernizacji Muzeum na lata 2017-2018 zakłada przeprowadzenie szeregu prac remontowo-budowlanych. Środki zewnętrzne, z których pokryte będą te prace, nie obejmują terenu wokół Muzeum oraz terenu, którego dotyczy niniejsze zadanie. W związku z zagospodarowaniem terenu należy wykonać szereg prac związanych zarówno z elementami małej architektury, odgrodzeniem terenu Muzeum, jak również związanych z częściową wymianą istniejącego podłoża. Modernizacji poddany zostanie ciąg pieszy wokół pomnika-sarkofagu, stanowiącego centralny punkt placu apelowego, znajdującego się przed budynkiem wystawienniczym. Wymiana dotychczasowych okładzin zwiększy dostępność terenu wokół samego sarkofagu, umożliwiając jednocześnie korzystanie z w/w terenu osobom z niepełnosprawnościami. Nowe okładziny zawierać będą również elementy wyznaczające obrys zniszczonego w wyniku pożaru (17/18 stycznia 1945 r.) budynku hitlerowskiego Rozszerzonego Więzienia Policyjnego na Radogoszczu.

 

Nazwa zadania: Zabrał ich ogień… - piekło więzienia na Radogoszczu w świetle losów ludności Kraju Warty w okresie II wojny światowej

Dofinansowanie MKiDN: 351 477,00

Wkład własny: 87 869,25

Syntetyczny opis zadania:

Budowa nowej wystawy stałej dotyczącej dziejów hitlerowskiego Rozszerzonego Więzienia Politycznego na Radogoszczu ma na celu przywrócenie historycznej pamięci tego miejsca i tragedii jaka w nim się wydarzyła. W nocy z 17 na 18 stycznia 1945 r. niemiecka załoga więzienia, na kilkadziesiąt godzin przed wkroczeniem Armii Czerwonej, podjęła decyzję o podpaleniu więzienia wraz z przebywającymi w nim osadzonymi. W pożarze zginęło ok. 1500 osób. Założeniem wystawy powinno być wzbudzenie wśród odwiedzających poczucia, że znajdują się w miejscu naznaczonym krwią i cierpieniem. Jednocześnie autorom wystawy zależy na tym, aby wzbudzała refleksje na temat wartości humanistycznych i godności ludzkiej, tak mocno sponiewieranych w czasie wojny. Wystawa powinna mieć nie tylko charakter poznawczy, ale także wychowawczy, zachowując i podkreślając jednocześnie wyjątkowość miejsca pamięci narodowej. Powinna również zawierać w sobie elementy służące refleksji i zadumie nad przeszłością.

« powrót do góry