Polski English
Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN Przedź do profilu MTN

OFERTA EDUKACYJNA

LEKCJE MUZEALNE

  1. „Radogoszcz 1939 – 1945 – historia więzienia”

Celem lekcji muzealnej będzie zapoznanie młodzieży z historią więzienia radogoskiego oraz traumatycznymi przeżyciami więźniów. Uczniowie będą mieli okazję obejrzeć film o radogoskim więzieniu oraz prezentację multimedialną zawierającą fotografie i dokumenty z okresu funkcjonowania więzienia.

Zajęcia mogą być połączone ze spacerem na pobliski cmentarz św. Rocha, gdzie spoczywają ofiary masakry styczniowej 1945 r.

Czas trwania zajęć: około 45 minut

Grupa wiekowa: Szkoły podstawowe (VI-VII klasa), Gimnazja, Szkoły Ponadpodstawowe, seniorzy  

  1. „Łódź i Ziemia Łódzka  w okresie okupacji hitlerowskiej  1939 – 1945”

Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z losami mieszkańców okupowanego miasta. Uzupełnieniem lekcji będzie prezentacja multimedialna zawierająca materiały archiwalne, ikonograficzne ze zbiorów Muzeum Tradycji Niepodległościowych.

Czas trwania zajęć: około 45 minut

Grupa wiekowa: Szkoły podstawowe (VI-VII klasa), Gimnazja, Szkoły Ponadpodstawowe, seniorzy 
 

  1. Obóz dla dzieci i młodzieży przy ul. Przemysłowej i  filia w Dzierżąznej 1941-1945”

Podczas lekcji uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z historią obozu dla nieletnich przy ul. Przemysłowej w Łodzi i jego filii w Dzierżąznej. Główny nacisk zostanie położony na tragiczny los polskich dzieci oraz okrutne metody stosowane przez niemieckich oprawców. Uzupełnieniem będzie prezentacja multimedialna ikonografii, archiwaliów i muzealiów pochodzących ze zbiorów Muzeum Tradycji Niepodległościowych.

Czas trwania zajęć: około 45 minut

Grupa wiekowa: Szkoły podstawowe (VI-VII klasa), Gimnazja, Szkoły Ponadpodstawowe, seniorzy 

Gry i zabawy oraz warsztaty edukacyjne

Puzzle historyczne

Karty pocztowe ze zbiorów MTN z wizerunkiem Łodzi (Litzmannstadt) z okresu 1939-1945

Puzzle to niecodzienna podróż w czasie i kreatywna lekcja historii, której celem jest przybliżenie historii miasta. Oglądając karty pocztowe uczniowie będą mogli zapoznać się z historią życia codziennego w Łodzi (Litzmannstadt) pod okupacją niemiecką.

Czas trwania zajęć: około 45 minut

Grupa wiekowa: Szkoły podstawowe (VI-VII klasa), Gimnazja

Ilość dzieci w grupie:  ok. 25 osób

Prezentacja multimedialna „Karty pocztowe z okresu okupacji 1939-1945 w zbiorach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi”

Warsztaty to niecodzienna podróż w czasie i kreatywna lekcja historii, której celem jest przybliżenie historii miasta. Podczas zajęć dzieci i młodzież będą miały okazję oglądać prezentację multimedialną. Oglądając karty pocztowe uczniowie zapoznają się z historią życia codziennego w Łodzi, a także z historią karty pocztowej i zbiorami Muzeum Tradycji Niepodległościowych.
Czas trwania zajęć: około 45 minut

Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa klasy VI-VII, Gimnazjum, Szkoły Ponadgimnazjalne, seniorzy

Ilość osób w grupie:  ok. 25 osób 

SPOTKANIA HISTORYCZNE

Cykl spotkań historycznych „Świadkowie historii mówią…” z udziałem pana Mieczysława Góry.

Spotkanie z p. Mieczysławem Górą, dotyczy badań archeologiczno – ekshumacyjnych prowadzonych w Kijowie - Bykowni miejscu pochówku ofiar NKWD z lat 1937-1941. Podczas prelekcji uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z wynikami badań międzynarodowego zespołu specjalistów. Uzupełnieniem będzie pokaz wybranych, unikatowych slajdów i filmów dokumentalnych, dotyczących omawianych zagadnień.

 Czas trwania zajęć: 60-90 minut

Grupa wiekowa: Szkoły podstawowe (VI-VII klasa), Gimnazja, Szkoły Ponadpodstawowe, seniorzy

Uwaga!

Lekcje muzealne, warsztaty odbywają się w szkołach, bibliotekach oraz w siedzibie głównej Muzeum (ul. Gdańska 13), natomiast spotkania historyczne tylko w siedzibie głównej Muzeum (ul. Gdańska 13).

Zajęcia są bezpłatne!

Prosimy o zgłaszanie telefoniczne lub e-mailowe grup młodzieży oraz indywidualnych osób minimum tydzień  przed planowaną wizytą.

Jadwiga Pińkowska, Joanna Sporczyk-Moskal

Tel. 42 655 36 66, j.sporczyk@muzeumtradycji.pl

 

« powrót do góry